جامعه و حاکمیت و مسأله زن

محمد فاضلی
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
توجیهات درباره تلخی حادثه خودسوزی یک دختر جوان،ازضرورت تحلیل و ریشه‌یابی و الزام به گفت‌وگو   درباره آن تا روشن شدن مسأله و تلاش برای راهکار نمی‌کاهند.  «مسأله زن» در پس این حادثه نهفته است و آن‌چه اکنون مطرح است، نوک کوه یخ «مسأله زن» در ایران امروز است که من سعی می‌کنم به اختصار دو وجه آن ‌را تشریح کنم.
اول، زنان به‌مثابه نیروی اجتماعی قدرتمندی پا در راه تغییر اجتماعی گذاشته‌اند و بی‌وقفه جامعه ایرانی را تغییر می‌دهند – از کلاس درس گرفته تا سبک زندگی، ارزش‌های اخلاقی، فرصت‌های شغلی، ظرفیت‌های سیاسی و کردار جنسی – و این‌را «تغییر اجتماعی زن‌محور» می‌خوانم. مجموعه  سیاسی  کشور  اما نشانه‌ای از درک عظمت این تغییر بروز نداده و دستگاه نظری لازم برای تحلیل و راهکاریابی برای آن را ندارد و از ظرفیت پذیرش این تغییر نیز نشانه‌ جدی بروز نمی‌دهد. شاهد اینکه تقریباً هر پویایی مهمی از سوی جامعه زنان به مسأله بدل می‌شود. مطالبه وزیر زن، قاضی زن، دوچرخه‌سواری زنان، رفتن زنان به ورزشگاه، حضور زنان در

منبع خبر:

رزرو هتل