از کولبری تا صادرات سماقمحمدرضا عزیزی
گزارش‌نویس
چهره برافروخته و پرحرارت تابستان در شهریور به مدد همسایگی با پاییز رنگی بشاش و لطیف می‌گیرد و اینجا در سردشت جایی که درختان بلوط و بنه درهم تنیده‌اند و انبوه‌ترین پوشش جنگلی آذربایجان غربی را به وجود آورده‌اند، هوا سردتر است و خزان هم زودتر قدم کشان چادر خود را بر جنگل‌های بلوط، علفزارها، دیمزارهای سماق، باغ‌های انگور و خانه‌های سنگچین بیوران سفلی پهن می‌کند.
بیوران سفلی مانند بسیاری از روستاهای دیگر ایران یک بافت قدیمی و یک بافت جدید دارد و بافت قدیم همه ویژگی‌های یک روستای کردنشین را حفظ کرده؛ خانه‌های سنگچین و پلکانی و کوچه‌های سنگفرشی که پرسه زدن در آنها زیر سایه درختان گردو و در کنار چشمه سارهایی که در محله‌های روستا جاری است دلچسب و فرح انگیز است. اما زیبایی‌های بسیاری از روستاهای کردنشین به‌خاطر شرایط دشوار معیشت، کمتر دیده می‌شوند. شغل دشوار و پر مخاطره کولبری در این روستای 392 خانواری هم تا زمانی که سخت‌گیری کمتری در مرزها بود و از آن مهم‌تر قیمت ارز سر به فلک نکشیده بود رونق داشت اما به گفته ابراهیم احمد‌پور دهیار بی

منبع خبر:

رزرو هتل