موضع دولت درباره حضور زنان در ورزشگاه

 ربیعی: دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه‌هاست
 جنیدی: ورود خانم‌ها به ورزشگاه هیچ منع قانونی ندارد
 سلطانی‌فر: توانایی تأمین امنیت حضور بانوان در استادیوم‌ها  را  داریم

غلبه حاشیه بر متن / واقعیت سخن واعظی چه بود؟
واعظی: اگر  فضای ورزشگاه ها مناسب باشد حضور بانوان منعی ندارد

گروه سیاسی/ موضع دولت درباره مسأله ورود زنان به ورزشگاه‌ها یکپارچه است؛ حقی است که؛ باید زمینه‌ها و شرایط آن فراهم شود. روز گذشته در حاشیه نشست هیات دولت، وقتی خبرنگاران از اعضای دولت درباره ورود زنان به وزرشگاه ها پرسیدند، نوع انتشار پاسخ ها می‌رفت تا به عنوان یک حاشیه بر متن غلبه پیدا کند. این حاشیه جز این نبود که برخی، با مجزا و برجسته کردن تنها یک بخش از اظهارات محمود واعظی، این طور وانمود کردند که موضع او، با موضع سخنگوی دولت و معاون حقوقی رئیس جمهوری متفاوت است که خواستار حضور زنان در ورزشگاه‌ها شدند. اما مروری بر فیلم اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهوری و حتی متن منتشر شده در رسانه‌ها، نشان می‌دهد از قضا واعظی نیز بر همان چیزی تأکید کرد که ربیعی

منبع خبر:

رزرو هتل