30 متری های نقلی می‌آیند؟
سهیلا یادگاری
خبرنگار
پیشنهاد سازندگان مسکن شهر تهران برای عرضه مسکن‌های کوچک (30متر) به مدیران شهری شهر تهران ارائه شده است اما عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تأکید دارد که «تقلیل» محل اسکان و زندگی خانوار به هیچ وجه در دستور کار شورا و شهرداری نیست.
پیروز حناچی، شهردار تهران ساخت مسکن توسط شهرداری‌های کلانشهرها به‌ منظور تأمین مسکن کم درآمدها را به دولت پیشنهاد داد و در همین راستا آیین نامه‌ای در وزارت کشور با همکاری شهرداری تهران در دست تدوین است. هدف از ساخت مسکن توسط شهرداری‌ها ساخت مسکن‌های کوچک متراژ به‌ منظور اجاره‌داری و تأمین نیاز دهک‌های هدف است. بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران حداقل متراژ واحدهای‌های مسکونی باید 40 تا 50 متر باشد، اما اکنون خانه‌‎های ۳۰ متری، پیشنهاد سازندگان مسکن شهر تهران برای عرضه به بازار با اجاره ارزان هستند؛ پیشنهادی که در جلسه با مدیران شهری مطرح شده است.
تغییر ضوابط؟
متوسط کوچک‌ترین بعد خانوار در حال حاضر 3.3 نفر است. حال این سؤال مطرح می‌شود که خانه‌های 30متری جوابگوی نیاز این خانوار خوا

منبع خبر:

رزرو هتل