مراسم بزرگداشت شهدای هفدهم شهریور امروز در میدان شهدا برگزار می‌شود

بخش خبری: ویژه مراسم شهدای 17 شهریور، روز یکشنبه هفته جاری در یادمان این شهدا برگزار می‌شود.
شورای همـاهنـگـی تبلیغـات اسـلامـی، در آسـتانـه فـرا رسیدن ســالگرد جمعه خونین؛ یـوم‌الله هفـدهم شــهریـور 1357، با صدور اطلاعیه‌ای، جزئیات ویژه مراسم بزرگداشت 17 شهریور را اعلام کرد.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است: شهدای گرانقدر قیام مردمی و معنوی یوم‌الله 17 شهریور، تسریع‌کننده در روند شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 نقش اساسی ایفا کردند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه خود؛ از عموم مردم شریف دعوت کرد تا با حضور انقلابی، پرشور و گسترده خود در این مـراسـم که از سـاعـت 9:30 صـبح امروز در تـهـران ــ میـدان شـهدا ــ ابتدای خیـابـان مجـاهـدیـن اسـلام، برگزار می‌شود، ضمن زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای گلگون‌کفن انقلاب اسلامی، با آرمان‌های شهدا و امام شهدا تجدید میثاق نموده و گذشته پرافتخار آنان را به عنوان چراغ راه آینده خود قرار دهند.
رزرو هتل