الزامات بین‌المللی تغییر مسیر اداره شهر

غلامحسین محمدی
رئیس مرکز ارتباطات و روابط عمومی شهرداری تهران
امروزه هرچه بیشتر بر همگان ثابت شده است که اداره شهر تهران بر محور مسیرهایی که تا پیش از این، شهر در آن مسیرها حرکت می‌کرده دیگر ممکن نیست. ما صادقانه به شهروندان تهرانی گفته‌ایم که نمی‌خواهیم همچون گذشته، زمین و آسمان و باغ‌ها و رود-دره‌های شهر را، یعنی سرمایه‌های عمومی بین نسلی شهرمان را بفروشیم تا امور جاری شهر را بگذرانیم. می‌خواهیم شجاعت خطر کردن و پای در مسیر جدید گذاشتن را داشته باشیم. از طرفی می‌دانیم اگر بخواهیم شهر را به گونه‌ای متفاوت اداره کنیم نیازمند آنیم که روابط بین‌المللی‌مان را به‌گونه‌ای متفاوت از گذشته سامان دهیم. دیپلماسی شهری می‌بایست در سطح بین‌الملل فعال شود. این شهرها هستند که باید از خلال مردم و آداب و سبک زندگیشان، تاریخ و میراث فرهنگیشان و ادب و هنرشان به تصویر کشور ما در حوزه بین‌الملل شکل بدهند. شهرها می‌توانند پیش قراول دیپلماسی فرهنگی ما در سطح بین‌الملل باشند و شهرداری به مثابه یک نهاد عمومی غیر دولتی در این زمینه می‌تواند کارهای مهمی را انجام دهد.
پیشگامی شهرها در

منبع خبر:

رزرو هتل