سحر در آرزوی رفتن به استادیوم سوخت

پس از اعلام اين خبر،‌طولي نکشيد که تعداد زيادي از اهالي فوتبال به خبر خودسوزي اين دختر علاقمند به فوتبال واکنش نشان دادند. داريوش مصطفوي رئيس اسبق فدراسيون فوتبال گفته است: «اين اتفاق براي کشور ما که اسلامي است و چند‌هزار سال فرهنگ و تمدن دارد، بسيار بد است که دختري را براي رفتن به يک مسابقه بازداشت مي‌کنند و بدتر از آن حکم حبس مي‌دهند. افرادي که در کشور مسئول هستند، بايد جامعه‌شناس و روانشناس هم باشند. من اگر رئيس فدراسيون يا وزير ورزش بودم، در دادگاه حاضر مي‌شدم و سعي مي‌کردم رضايت اين بچه را بگيرم. وقتي با قاضي پرونده صحبت کنيم و به او بگوييم فوتبال چه ويژگي‌هايي دارد و شرايط جامعه به چه صورت است، او متقاعد مي‌شود. هواداري فوتبال يا هر ورزشي يک عشق پاک است، نه عشق کثيف. من اگر جاي رئيس فدراسيون بودم، در جلسه دادگاه شرکت و به قاضي التماس مي‌کردم اين دختر را به زندان نيندازد. شعار کميته ملي المپيک آزادي انسان‌هاست، اينفانتينو در فيفا و دوستان شان و مقامات AFC ÇÑ ÈÝåãäÏ äíä ÇÊÝÇÞí ÇÝÊÇÏå¡ å ݘÑí ÏÑÈÇÑå ÌÇãÚå ãÇ ã흘ääÏ¿ ÈÇ ÝÏÑÇÓíæä å ÈÑÎæÑÏí ã흘ääÏ¿ ãä ÍÇÖÑã Èå ÌÇí Çíä ÏÎÊÑ Èå ÒäÏÇä ÈÑæã ÊÇ Çæ æ ÇãËÇá Çæ äíä ÔÑÇíØí ÑÇ ÊÌÑÈå ä˜ääÏ æ æÌåå ˜ÔæÑãÇä ÏÑ ÇäÙÇÑ Úãæãí ÏäíÇ ÂÓíÈ äÈíäÏ. ãÓÚæÏ ÔÌÇÚí ˜ÇíÊÇä Êíã ãáí åã ÏÑÈÇÑå Çíä ÎÈÑ ÎæÏÓæÒí Çíä ÏÎÊÑ äæÔÊ: åãÇ䝐æäå ÏÑ ÐÔÊååÇí ä坍äÏÇä ÏæÑ¡ ÇÚãÇá ÒæÑ ÈÑÇí ÈÑÏÇÔÊä ÍÌÇÈ Èå ÖÑÈ ãÇÞ æ íÇ ÚÏã ÍÞ ÇäÊÎÇÈ ÈÑÇí ÑÝÊä ÏÎÊÑÇäãÇä Èå ã˜ÊÈ æ ãÏÑÓå¡ ÈÇÚË ÊÚÌÈ ãÇ ÔÏå ÇÓÊ! ÈÏæä Ô˜ ÇãÑæÒ åã ÎæÏÓæÒí ÏÎÊÑí ˜å Ïáíá ˜ÇÑÔ ÊãÏíÏ Í˜ã ÈÇÒÏÇÔÊÔ Èå ÇÊåÇã ÊáÇÔ ÈÑÇí ÏíÏä í˜ ãÓÇÈÞå ÝæÊÈÇá ÈæÏå¡ ÈÑÇí ÂíäϐÇä ÛíÑÞÇÈá Ïј ÇÓÊ.
نشان دادن اعتراض با خودسوزي
رئيس انجمن مددکاران اجتماعي نيز درباره بروز اين اتفاق به «آرمان ملي» مي‌گويد: خودسوزي در‌ حال حاضر به‌عنوان نشان دادن اعتراضات به حق يا ناحق شهروندان در سطح جامعه تلقي مي‌شود که بسيار امري نگران‌کننده است، کما اينکه چندي پيش نيز يک مرد 45‌ساله در مقابل شهرداري به‌دليل عدم پرداخت جريمه، اقدام به خودسوزي کرد. قبلا اين خودسوزي‌ها در تنهايي و خفاي زنان رخ مي‌داد، حالا در خيابان‌ها و سطح شهر. سيد حسن موسوي چلک مي‌افزايد: قوانين جامعه متناسب با شرايط فرهنگي، ديني، عرفي بر مبناي يک سري ضوابط و آيين نامه تعريف مي‌شوند و تا زماني‌که اين قوانين در جامعه وجود دارد، شهروندان بايد از قوانين تبعيت کنند و اگر قانون بد هم باشد از بي‌‌‌قانوني بهتر است. اگر نقدي بر قانون وجود دارد بايد منجر به اصلاح قانون شود نه اينکه اقدام به خودسوزي صورت بگيرد. به‌عنوان مثال در چهار دهه گذشته اعمال قوانين بر اشاعه حجاب فراز و فرودهاي متفاوتي داشته و اين امر به‌عنوان يک مسأله فرهنگي، به يک موضوع انتظامي تبديل شده است. ورود زنان به استاديوم‌هاي ورزشي نيز همين طور است و در چندين سال اخير با فشارهاي فيفا اين وضعيت هر چند روند بهتري داشته و ورود زنان براي ديدن بازي‌هاي تيم ملي فوتبال و واليبال آزاد شده است، اما بازهم ورود زنان به ورزشگاه ‌ها يک مطالبه جدي است و حالا شاهد آن هستيم براي تعدادي از زنان که با لباس مبدل وارد استاديوم‌ها مي‌شوند، به‌عنوان مجرم احکام قضائي در نظر گرفته مي‌شود در حالي که اين موضوع به اين وخامت نيست. متاسفانه وقتي پاي فيفا به ميان مي‌آيد اين موضوع با رويکرد سياسي در کشور تلقي مي‌شود و مسئولان در مقابل فيفا موضع گيري مي‌کنند. در اين رابطه يکسري نگراني‌ها وجود دارد که دور از واقعيت نيست، اما بايد امنيت زنان براي حضور در استاديوم‌ها مهيا باشد وگرنه سال‌ها ما براي اين موضوع هزينه خواهيم داد.
ضرورت استفاده از مددکاران اجتماعي در کلانشهرها
وي همچنين خاطر نشان کرد: يکي از دلايل بروز خودکشي، فشارها و مقاومت‌ها است، فرد زماني که به موقع به مطالباتش پاسخي داده نمي‌شود، رفتارهاي واکنشي مانند انزوا، پناه بردن به موضوعات ديگر و اعتراض نشان مي‌دهد و خودکشي يک ابراز اعتراضي است. ما سالهاست که درخواست مي‌کنيم که در کنار پليس، مددکاران اجتماعي نيز حضور داشته باشند و خوشبختانه اتفاقات موثري نيز از سوي نيروي انتظامي در اين رابطه رخ داده اما از لحاظ کمي و کيفي بايد شرايط بهتر شود. زماني‌که در اولين نقطه فرد با پليس ارتباط برقرار مي‌کند، در اين زمان اداره مددکاري اجتماعي نيز بايد مستقر شود. اگر اين اتفاق رخ دهد و واحدهاي مددکاري با فرد روبه‌رو شوند، مي‌توان خيلي از اقدامات و اتفاقات اين‌چنيني را مديريت کرد. ما جاي قاضي و پليس نمي‌توانيم بنشينيم اما حضور يک مددکار اجتماعي که از زاويه ديگر به موضوع نگاه مي‌کند (بيش از اينکه دنبال مقصر باشد به‌دنبال راه‌هاي موثر است) مي‌تواند از بروز اين‌گونه اتفاقات جلوگيري نمايد.
رزرو هتل