صعود بورس تا مرز 270 هزار واحد بر پایه شایعات!

شاخص کل بورس تهران در حالی دیروز توانست برای اولین بار کانال 270 هزار واحد را لمس کند که شاهد دو موج متفاوت در بازار بودیم؛ از سویی سهام شرکت های کوچک داخلی با هجوم نقدینگی و بعضی با بهانه ها و شایعات صف خرید شدند و از سوی دیگر، سهام شرکت های بزرگ صادراتی، متاثر از دورنمای تیره بازارهای جهانی تحت فشار فروش قرار گرفتند.
به گزارش خراسان، در معاملات دیروز شاخص کل 1.5 و شاخص کل هم وزن در ادامه جهش های هیجانی خود 2.5 درصد رشد کرد. جهش شرکت های کوچک و صف خرید شدن اکثر نمادها در گروه هایی همچون مسکن، غذایی، حمل و نقل، دارویی، خودرو، بانکی و سیمان، در حالی رخ داد که تحلیل گران دلایل و شواهد جدی در حمایت از این رشد ارائه نکرده اند.
گمانه ها در خصوص حذف ارز 4200 تومانی (و تاثیر احتمالی مثبت بر برخی صنایع مشمول این سیاست)، شایعات مبنی بر فروش دارایی ها و تجدید ارزیابی در خصوص برخی از شرکت ها و استقبال از گزارش عملکرد مردادماه، مهم ترین مواردی است که بین اهالی بازار در داغ کردن سهام شنیده می شود. علاوه بر آن برخی از تزریق نقدینگی جدید به بازار هم خبر می دهند.
در بازار دیروز نمادهای گروه های پتروشیمی، فلزی و معدنی ثابت بودند یا این که تحت تاثیر تشدید جنگ تجاری بین چین و آمریکا و چشم انداز رکود اقتصاد جهانی منفی شدند.
با رشد دیروز بازار سرمایه بازدهی شاخص کل در سال 98 به 50 درصد رسید  و بازدهی شاخص کل هم وزن به 124 درصد رسید. در محاسبه شاخص کل هم وزن، به شرکت های کوچک و بزرگ یک ضریب مساوی داده می شود بنابراین اندازه شرکت ها در آن دخیل نیست. این شاخص نماینده شرکت های کوچک بازار معرفی می شود. رشد بی محابای شرکت های کوچک و شاخص هم وزن، باعث نگرانی ها و هشدارهایی در خصوص وقوع حباب در این نمادها شده است.
رزرو هتل