پاسخ تند آملي لاريجاني به شيخ محمد يزدي

آرمان- مطهره شفيعي: «آسياب به نوبت» اين روزها ياد و منش آيت‌ا... هاشمي بيش از هميشه به اذهان متبادر مي‌شود به‌ويژه آن روزي در سال 84 که آيت‌ا... هاشمي در واکنش به ناملايمت‌هايي که از دوستان قديم و جريانات مشاهده کرد، گفت: «روزي در جمع ياران به بهشتي گفتم اين تهمت‌هاي تلخ آزارت نمي‌دهد؟ نگاهم کرد و گفت: «اين آسياب به نوبت است؛ نوبت تو هم خواهد رسيد». چقدر اين روزها بي‌شمار سخت مي‌گذرد دوستان! من تا نيمه راه آمدم، مشيت الهي اين بود تا بمانم؛ تا نوبت من برسد؛ تا در سنگ زير و بالاي آسياب صداي شکستن خود را بشنوم و بچشم...» آيت‌ا... هاشمي تا آخرين روز حيات مورد هجمه، دروغ و تهمت مخالفانش بود اما هيچ‌گاه لب به پاسخ نگشود چرا که معتقد بود آسياب به نوبت است و ظاهرا امروز آن آسياب مي‌چرخد اما ديگر خبري از صبوري هاشمي نيست. يکي از شخصيت‌هايي که بارها در مورد هاشمي سخنان سختي بيان کرد آيت‌ا... يزدي بود که هاشمي هيچ‌گاه به او پاسخ نداد و بارها حفظ آرامش جامعه را مهم‌ترين دليل سکوت عنوان مي‌کرد. بي‌ترديد آيت‌ا... هاشمي بيش از آنچه اطلاع داشت که امروز صادق لاريجاني در پاسخ به يزدي نگاشته است اما سکوت کرد چرا که مي‌دانست حقيقت هيچ‌گاه پنهان نمي‌ماند و روسپيدي امروز هاشمي در پس سکوت سال‌هاي سال اوست. شايد تصور نمي‌شد که روزي روحانيت قم اينگونه به علني کردن اختلافات بپردازند چنانکه روزي آيت‌ا... يزدي لب به سخن درباره آيت‌ا... آملي لاريجاني گشود و يک روز بعد رئيس سابق قوه قضائيه پاسخي به او داد که هيچ‌گاه آن ادبيات و محتواي اين جوابيه قابل پيش‌بيني نبود. آيت‌ا... آملي لاريجاني که پس از خروجش از اتاق رياست قوه قضائيه با چالش‌هاي پي‌در‌پي از جمله بازداشت اکبر طبري تا انتقادات بي‌پرده مهمانان صداوسيما و... مواجه بود، بالاخره سکوت را شکست و پاسخي طولاني ارائه کرد. مخاطب صادق لاريجاني يار ديروزهاي او يعني آيت‌ا... يزدي است؛ اين دو چهره هر دو روزي رئيس قوه قضائيه بودند. بنابراين آنچه به نقل از آيت‌ا... يزدي در روز شنبه منتشر شد قابل تامل بود و برخي سخنان منتشره را تکذيب کردند اما آيت‌ا... يزدي هم سخنراني کرد و کلمه‌اي در رد موضوعات منتشره به نقل از خودش بر زبان نياورد بنابراين صحت آنها را تاييد کرد. ديروز که صادق لاريجاني به اظهارات آيت‌ا... يزدي پاسخ داد هم مهر تاييد بر اظهارات منتشره بود.
نگفتم فلاني دستگير شود به نجف مي‌روم
آملي لاريجاني در ابتداي اين پاسخ چنين آورده است که «چندي است که نمايشي در کشور بر اساس سناريوهاي از پيش طراحي شده، عليه اينجانب به‌راه افتاده است.» و در ادامه به آن بخش از سخنان يزدي اشاره کرده که گفته بود: «فلاني مي‌گويد اگر اين کار را نکنيد نجف مي‌روم! خوب برويد.
ادامه صفحه6
رزرو هتل