نرخ سود بانکی تابع تورم

نرخ سود بانکی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا بالاست که آن هم علت دارد. نرخ سود بانکی در تمام کشورهای جهان تابعی از نرخ تورم آنهاست. اگر شما می‌بینید که کشورهای اروپای غربی نرخ سودهای بانکی بین 2تا3درصد دارند به خاطر نرخ تورم آنهاست که در همین حد است.در ژاپن که نرخ تورم منفی است که به تبع آن نرخ سود بانکی آنها 1درصد است.
در ایران نرخ سود بانکی نیز به خاطر تورم بالا از سایر کشورها بالاتر است.اگر ما تورم 15 درصدی داشته باشیم ونرخ سودمان 18 درصد باشد به آن معناست که می‌توانیم یک سری کالا بخریم و به عنوان مواد اولیه در انبار نگه داریم و هیچ‌کاری با آن نکنیم، سال بعد این کالا معادل نرخ تورم رشد می‌کند.
معمولا نرخ سود تسهیلات 18 درصد در کشور ماست و اگر با این نرخ تسهیلات بگیرید با تورم 15 درصد حدود 3 درصد تسهیلات بانکی اگر تبدیل کالا شود با ارزش افزوده و...به 30 درصد برسد مابقی آن سود تولیدکنندگان است.
در کشور ما اگر سود تسهیلات بانکی بالاست چون تورم بالاست. بنابراین سودی هم که به سپرده‌های مردم می‌دهند تابع تورم است.نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی منهای تورم است یعنی اگر بانکها 25 درصد سود می‌گیرند اگر نرخ تورم رسمی 20 درصد باشد در واقع نرخ سود تسهیلات ما 5درصد است.تورم کشوری مانند آمریکا 2درصد ونرخ سود بانکی‌شان 3درصد است.آلمان 5/1 درصد است.
به هر حال بانک هم یک بنگاه اقتصادی است باید سود آور باشد تا بتواند ادامه حیات دهد. اما برای تولید با این نرخ سودها چه باید بکنیم؟ دولت باید در این راستا حمایت کند یعنی از وجوه بودجه یا وجوه دیگر به تولید پول بدهد.اگر نرخ سود 25 درصد است حدود 15 درصد آن را تولید بدهد ودولت از محل وجوه بودجه یا سایر وجوه 10 درصد مابقی را پرداخت کند تا به کمک واحد تولیدی بیاید.بانک نمی‌تواند ضرر کند وورشکسته شود،چرا که زیان بانکی به زیان اقتصاد است.دولت باید کمک کند تا واحد تولیدی به کار خود ادامه دهد وبانک هم به فعالیت خود در این شرایط تورمی ادامه دهد.
رزرو هتل