وزیر ارشاد: فضای سایبری آخر‌الزمان تازه است

وزير ارشاد در اختتاميه يازدهمين جشنواره رسانه‌هاي ديجيتال گفت: ما در يک دوره خاص تاريخي قرار داريم. به نوعي ورود به جهان سايبري تعريف خودش را پيدا کرده و بسته به تصويري که از آن داريم، مواجهه ما با آن نيز مي‌تواند متفاوت باشد. يعني اينکه ما از انقلاب ديجيتالي در اين گذر تاريخ چه تصويري داريم، در عملکرد ما نيز تاثيرگذار است. دکترسيد عباس صالحي افزود: تاريخ به دوره‌هايي تقسيم مي‌شود. اما بايد پرسيد که آيا عصر سايبري در عصر مدرن قرار دارد يا اينکه جهان سايبري دوره‌اي جديد از جهان است که ورق تازه‌اي را در تاريخ بشريت ثبت کرده است. اگر جهان را به دو دوره پيش از تاريخ و پس از تاريخ تعريف کنيم، جهان بشريت را نيز بايد به دو بخش پس از سايبري و قبل از سايبري تقسيم کرد. به نوعي ما وارد جهان تازه‌اي شديم، نه دوره‌اي تازه. فضاي سايبري يک آخر‌الزمان و يک جهان تازه است. صالحي با بيان اينکه بسته به تصويري که ما از جهان سايبر داريم، نوع مواجهه ما نيز با آن متفاوت مي‌شود، گفت: هر چقدر که اين غول مجازي بيرون‌تر آمد، به نظر مي‌آيد که ديگر نمي‌توان آن را بخشي از دوره مدرن دانست و به نوعي يک جهان ديگر است. در واقع به نظر مي‌آيد که ما وارد جهان تازه‌اي شديم که حتي اشياء در آن تعريف تازه‌اي پيدا مي‌‌کنند. همچنين در اين فضا ارتباط انسان با خود تعريف ديگري پيدا مي‌کند و ساحت پنجم به نام ساحت سايبري ايجاد مي‌‌شود. به نوعي اگر در ادامه عصر مدرن ما به 40تکگي هويت مي‌رسيديم، امروز بايد از 40 تکگي هويت در فضاي سايبري صحبت کنيم. به بد و خوب آن کاري نداريم، اما در فضاي سايبري از حريم‌هاي وجود پرده‌برداري مي‌شود.
رزرو هتل