می‌خواهند كارگزاران را تخريب كنند

هر شخص نمي‌تواند خود را اصلاح‌طلب معرفي کند
ساعات زيادي از انتشار اين ادعاهاي کذب نگذشته بود که دبيرکل حزب کارگزاران اقدام به توضيح درباره تحريف واقعيت کرد. غلامحسين کرباسچي گفت: اينکه مي‌گويم اشکالات اصلاحات بايد برطرف شود به معناي خروج از اصلاحات نيست؛ اين را کساني به «خروج» تعبير کردند که آن معايب را دارند و نمي‌خواهند اصلاح شود. وي افزود: توصيه مي‌کنم اگر فردي شبهه‌اي دارد دوباره مصاحبه را بخواند. دو سايت با مواضع مشخص با دستاويز قرار دادن سخنانم درباره رئيس دولت اصلاحات آن را به «خروج کارگزاران از جبهه اصلاحات» تعبير کردند. من چنين چيزي را مطرح نکردم. وي با بيان اينکه محمدرضا عارف در شوراي عالي اصلاحات و مجلس در اين مدت چه‌کار کرده است؟ ادامه داد: همه اعتراض‌هاي اصلاح‌طلبان به دليل عملکرد اوست. وي عملکردي ندارد که کسي بخواهد از او انتقاد کند. ناکارآمدي شوراي عالي باعث شده است که رئيس دولت اصلاحات به سراغ نهاد بالادستي برود. دبيرکل حزب کارگزاران اظهار داشت: در مصاحبه گفتم خاتمي رهبر تشکيلاتي اصلاحات نبوده است ولي بارها وي را «رهبر نمادين اصلاحات» که تاثيرگذار هم است، قلمداد کردم. در بازنگري جديد (بازسازي جبهه اصلاحات) اگر وي بخواهد و اراده کند مي‌تواند مديريت تشکيلاتي را در دست بگيرد. نظر حزب چيزي جز بحثي که کردم نيست. وي افزود: اينکه به شکل مبهم دائما حرف از اصلاحات بزنيم به چه معناست؟ هر شخص يا حزبي نمي‌تواند خود را اصلاح‌طلب يا رهبر اصلاحات معرفي کند. ابتدا بايد تعريف روشني از اصلاحات ارائه کرد و هر گروهي را که اين تعريف را قبول دارد اصلاح‌طلب دانست و بعد مشخص شود که روش و عملکرد اصلاحات در جامعه چيست. آيا از طريق انتخابات است يا راه‌هاي ديگري دارد. کرباسچي تصريح کرد: احزاب يا اشخاص بايد تعريف، روش کار و ارزيابي را قبول داشته باشند. بعد هم بررسي کنند کساني که ادعاي اصلاح‌طلبي دارند يا به اسم اصلاح‌طلبي، به پست و سمت منصوب شدند عملکردشان مورد ارزيابي قرار گيرد.
تصميمي براي خروج از جبهه اصلاحات نداريم
ديگر اعضاي حزب کارگزاران هم ديروز به ارائه توضحياتي درباره سخنان کرباسچي پرداختند تا مخالفان تاثيرگذاري اين حزب نتوانند به اهداف خود برسند. محمدعطريانفر اظهار کرد: «من تمام اين اخبار را تکذيب مي‌کنم. برداشت‌ها، برداشت‌هاي ناصوابي است که از مصاحبه دبير کل (کرباسچي) صورت گرفته است. وي بيان کرد: «دبير کل سازندگي اظهاراتي کرده است که به مفاد مباحث باز مي‌گردد و ارتباطي با خروج از جريان اصلاحات ندارد.» اين فعال سياسي اصلاح‌طلب همچنين خاطرنشان کرد: «جهتگيري دبيرکل و به‌طور کلي حزب کارگزاران سازندگي همواره به سمت تحکيم و بازسازي براي حفظ اصلاحات بوده است.» عضو شوراي مرکزي کارگزاران متذکر شد: «ما (کارگزاران) همچنان به اصلاحات پايبند هستيم و از اين جريان سياسي اعلام خروج نکرده‌ايم و اخبار منتشر‌شده در اين زمينه را تکذيب مي‌کنم.» يک عضو ديگر شوراي مرکزي کارگزاران هم با رد ادعاهاي منتشر شده گفت: موضوعي که کرباسچي بيان کرد تلاش و رايزني به رهبري و محوريت رئيس دولت اصلاحات، براي بازسازي و نوسازي جبهه اصلاحات است. معني اين سخنان اصولا نمي‌تواند عبور از رئيس دولت اصلاحات باشد چون همچنان محوريت اين تلاش‌ها وي هست. وي افزود: مصاحبه آقاي کرباسچي دعوت رئيس دولت اصلاحات به رهبري اصلاحات است نه عبور از رهبري اصلاحات. ايشان در همين مصاحبه عنوان مي‌کنند که يکي از شروط رهبري حل و فصل منازعه در درون جبهه اصلاحات است و مرجع داوري در هر گونه تحول و تصميم يا دعوا و اختلاف نظر رهبري اصلاحات است. اتفاقا محور مصاحبه اين است که اگر رهبري اصلاحات انجام مي‌شد نوبت به برخي افراد نمي‌رسيد. محمدقوچاتي‌گفت: بي‌ترديد دوگانه اصلاح‌طلبي-کارگزاراني دوگانه غلطي است و کارگزاران مقدم بر جرياني که به اسم اصلاحات شکل گرفت وجود داشته است و يکي از موسسان جريان اصلاحات، کارگزاران است. تفکر اصلاح‌طلبي از جمع ميان تفکر تکنوکراسي کارگزاران و چپگرايي دوستان خط امام شکل گرفت و در انتخابات مجلس پنجم و بعد از آن در انتخابات سال 76 به شکل ائتلاف اصلاح‌طلبي خود را شکل داد. امکان ندارد کارگزاران از اصلاح‌طلبي خارج شوند. از نظر گفتماني خروج کارگزاران از اصلاح‌طلبي به معني خروج از هويت خود بوده و امکان‌پذير نيست. از نظر تشکيلاتي هم تا اين لحظه در همه ارکان اصلاحات حضور دارد و با تمام جريان‌هاي اصلاح‌طلب در حال همکاري است و اگر هم حرفي وجود دارد مبني بر نوسازي و بازسازي جريان اصلاحات از درون جبهه اصلاحات است و نه در بيرون اين مجموعه.
تحريفي که سبب خير شد
نکته قابل تامل آنجاست که برخي چهره‌هاي سياسي به تحليل آنچه پرداختند که از کذب بودن آن خبر نداشتند اما به‌صورت مشخص در توضيح خود به ضعف‌هاي جبهه اصلاحات اشاره کردند مانند صادق زيباکلام که چنين توئيت زد: «خروج سازندگي از جبهه اصلاحات را با همه تلخيش مي‌توانم درک کنم. اين فقط کرباسچي و مرعشي نيستند که بي‌برنامگي، بي‌هدفي، بي ارادگي، بي‌مسئوليتي و بي‌عملي رهبري اصلاحات بالاخص جناب خاتمي آنها را بالمره نااميد و به آخر خط رسانيده است. اما بايد از اين عزيزان پرسيد که آيا خروج از اصلاحات راه درستي است؟»
رزرو هتل