صادرات آلمان به ایران نصف شد

صادرات آلمان به ایران در شش ماه نخست سال ۲۰۱۹ در پی تحریم‌های آمریکا
علیه تهران، نیمی کاهش پیدا کرد.این صادرات از ژانویه تا ژوئن سال میلادی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴۸ درصد کاهش یافته
و به ۶۷۸ میلیون یورو (۷۵۸.۸ میلیون دلار) رسیده است. واردات از ایران نیز 43درصد کاهش پیدا کرد/ ایسنا
رزرو هتل