فروش اقساطی زمین دولتی به مردم برای ساخت خانه

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جزئیات اجرای طرح‌ها‌ی تامین مسکن به روش فروش اقساطی زمین و تامین مسکن اجاره‌ای را تشریح کرد.
عباس فرهادیه درباره جزئیات طرح تام فاز (تامین مسکن به روش فروش اقساطی زمین) اظهار داشت: مشکلی که در حال حاضر در بخش ساخت و ساز وجود دارد، تفاوت بالای هزینه تمام شده ساخت با قیمت زمین است که به صورت ۶۰ درصد هزینه زمین و ۴۰ درصد هزینه ساخت و ساز این نسبت وجود دارد.
وی افزود: بسیاری از متقاضیان خرید مسکن، هزینه تمام شده ساخت یک واحد ۷۵متری که حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان می‌شود را دارند اما نمی‌توانند خانه دار شوند چون قیمت زمین چند برابر قیمت ساخت این واحد است و خانوارها هزینه خریداری مسکن را ندارند.
به گزارش مهر، وی ادامه داد: از همین رو پیشنهاد شده در طرح تام فاز، مکانیزمی طراحی شود که کسانی که قدرت پرداخت پول ساخت (اعیانی) را دارند اما از پرداخت هزینه زمین (عرصه) ناتوانند، پول اعیان را یکجا در ابتدای پروژه ساخت، به یک حساب مسدودی در بانک عامل واریز کنند که خیال پیمانکار راحت باشد که پول ساخت و ساز وجود دارد؛ سپس پیمانکار وارد ساخت و ساز شود.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: پیمانکار نیز قرار نیست هزینه ساخت را افزایش دهد؛ بلکه همان هزینه‌ای که در ابتدای پیمان، قرارداد شده است را تا انتها برعهده می‌گیرد و افزایش هزینه ساخت نخواهیم داشت. سهم زمین هم که سهم دولت است، در فروش اقساطی ۱۰ ساله از سوی خریدار
بازپرداخت می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ یکجای پول ساخت از خریدار، باعث نمی‌شود تا به مشتری فشار وارد شود، گفت: فردی که می‌خواهد در ۲ سال ۲۵۰ میلیون تومان بدهد، قطعا از قبل این پول را داشته است؛ چون بسیاری از افرادی که می‌خواهند از طریق تام فاز خانه دار شوند، امکان آن را ندارند که این پول را ۲ ساله کنار بگذارند این مبلغ‌اندوخته ۱۰ساله یک خانوار معمولی است ولی در دهک‌ها‌ی هدف، بسیاری از افراد نمی‌توانند دو ساله ۲۵۰میلیون تومان را پس‌انداز کنند.
فرهادیه درباره دریافت سود فروش زمین از متقاضی گفت: قطعا میان قیمت فروش یکجا و اقساطی زمین تفاوت وجود دارد و رقمی به عنوان سود فروش از متقاضی دریافت خواهد شد. اما در مورد درصد این سود هنوز با سازمان ملی زمین و مسکن به توافق
نرسیده ایم.
رزرو هتل