روی موج تخریب

مرتضی گل پور
خبرنگار
صدا و سیما و رسانه‌های منتقد دولت نه تنها در شرایط کنونی به سمت وحدت و اجماع ملی حرکت نمی‌کنند، بلکه بار دیگر ساز تخریب رئیس جمهوری و دولت را کوک کرده‌اند. در صدا و سیما غیر از برنامه‌های یکسویه‌ای در شبکه «افق» که به یک رویه تبدیل شده، به تازگی مستندی پخش شد که در آن تاریخ مخدوشی از سابقه حسن روحانی در مجلس اول ارائه شد. این مستند دست‌کم برای 11 بار بازپخش شد، امری که می‌‌تواند به نشانه اصرار بر رویکردهای گذشته تعبیر شود. در این میان در روزهای گذشته برخی خبرگزاری‌ها، سوژه کهنه شده «اختیارات رئیس جمهوری» را دستمایه تولید گزارش‌های یکجانبه و خبرهای سوگیرانه خود قرار دادند. این خبرگزاری‌ها،  برای این اخبار و گزارش‌ها به چهره‌هایی استناد کرده اند که در همه سال‌های گذشته جز ضعف، نکته روشنی در کارنامه دولت ندیده اند. از این رو می‌‌توان گفت که پیشاپیش، این تولیدات چه پیامی را مخابره می‌‌کند.
تخریب در عید قربان!
در روزهای اخیر چه اتفاقی افتاده است که خبرگزاری‌های منتقد دولت، به صورت ویژه مسأله کهنه «اختیارات رئیس جمهوری» را مورد توجه قرا

منبع خبر:

رزرو هتل