آموزش و پرورش گران اداره می‌شود

هدی هاشمی
خبرنگار
با گذشت نزدیک به دو ماه از استعفای پر حرف و حدیث بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش رئیس‌جمهوری همان روزهای اول استعفای وزیرسابق، سکان هدایت وزارت آموزش و پرورش را به دست سیدجواد حسینی سپرد. همان فردی که در دوره کاری‌اش مدتی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی بوده و زمانی هم مسئولیت فرمانداری مشهد را برعهده داشته است. البته این انتخاب با حاشیه‌های بسیاری هم همراه شد، از همان روزهای اولی که نام حسینی بر سر زبان‌ها افتاد موافقان و منتقدان درباره عملکردش اظهارنظر کردند. موافقان گفتند که یک مدیر خلاق وارد آموزش و پرورش شده است اما مخالفان او را متهم به سیاسی‌کاری کردند و گفتند که این چهره سیاسی نمی‌تواند اهداف وزارت آموزش و پرورش را پیش ببرد. خودش می‌گوید: «من سیاسی هستم اما سیاسی‌کاری نمی‌کنم. معتقدم نگاه یکجانبه‌گرایانه سیاسی سم است. «حسینی این روزها وارد وزارتخانه‌ای شده که به‌علت کمبود منابع مالی نارضایتی‌های بسیاری را از سوی معلمان به‌دنبال داشته است. شاید برای همین است که تلاش می‌کند رتبه‌بندی معلمان تا دو ماه دیگر اجرایی شود. او البته اولویتش را ا

منبع خبر:

خرید بلیط