بودجه به شرط نظارتاحسان بداغی
خبرنگار
30 سال است که از صدا و سیما بابت اعتباراتی که می‌گیرد «حساب کشی» نشده؛ اتفاقی که قرار است کم و بیش در چارچوب «بودجه عملیاتی» رخ دهد اما منتقدان دولت آن را به خالی گذاشتن جیب این رسانه بابت پخش سریال «گاندو» تعبیر کرده‌اند. تعبیری که دولت آن را تکذیب می‌کند اما منتقدان دولت هنوز هم بر آن اصرار دارند. تا آنجا که حتی خبرگزاری فارس پیش‌بینی کرد: «این احتمال وجود دارد که صدا و سیما با وابستگی کمتر به بودجه دولتی، به منابع مالی که منتقد دولت هستند نزدیک‌تر شود.»
 ٭٭٭
استثنای صدا و سیما از بودجه عملیاتی؟
سال گذشته، وقتی بحث بودجه‌ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌ها مطرح شد کمتر کسی بود که به تعریف و تمجید از آن نپردازد. با این تحول اساسی در نظام بودجه‌ریزی کشور، دستگاه‌های مختلف به همان میزانی که کار کرده و خروجی دارند، می‌توانند بودجه بگیرند، بدون هیچ استثنایی. تنها با همین توصیف ماجرای بودجه صدا و سیما خیلی ساده‌تر از آن چیزی می‌شود که منتقدان دولت می‌گویند. معادله این است؛ گزارش عملکرد خود را بدهید و بر اساس آن بودجه دریا

منبع خبر:

رزرو هتل