آمریکا از حضور ظریف وحشت کرده است

 
 
سفر محمدجواد ظریف به نیویورک می‌تواند فضای غبارآلودی که آمریکا علیه ایران ایجاد کرده را بشکند و برطرف کند. ظریف از توانمندی بالایی برای بهره‌گیری از رسانه‌های آمریکایی و مقابله با جریان سازی‌های آمریکا چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه رسانه‌ای برخوردار است و به همین دلیل با توجه به تجربه‌ای که آمریکا از آقای ظریف و سفرهایش دارد، ورود ایشان را به نیویورک بسیار محدود کرده و اجازه نمی‌دهند از یک چارچوب مشخصی بیشتر تحرک داشته باشد. این واقع نشان می‌دهد که آمریکا برخلاف ادعای خود مبنی بر آزادی و دموکراسی از تحرک وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در آمریکا به شدت وحشت دارد زیرا آمریکایی‌ها جریان سازی‌های غیراصولی و غیرواقعی علیه ایران انجام داده‌اند و آقای ظریف اگر اجازه تحرک داشته باشد، با استفاده از رسانه‌های بین‌المللی، خارجی و آمریکایی می‌تواند این فضا را دگرگون کند و ایران را در برابر افکار عمومی تبرئه و آمریکا را محکوم کند. به همین دلیل دستگاه‌های امنیتی آمریکا، تحرک آقای ظریف را محدود کرده‌اند و به نظر می‌رسد یک نوع نقض آشکار قوانین سازمان ملل است. زیرا آقای ظریف یک دیپلمات کارکشته، وزیر خارجه یک کشور عضو سازمان ملل است و آمریکا حق ندارد که تحرکات آقای ظریف را محدود به یک جغرافیای معینی کند. درحقیقت این امر نشان می‌دهد که آمریکا به شدت از حضور ظریف در نیویورک وحشت کرده و احتمال این است که اگر آقای ظریف در آینده در لیست تحریم آمریکا قرار بگیرد ممکن است که حتی ویزای حضور در سازمان ملل را به او ندهند. درواقع آمریکا از همه ابزارهای سیاسی، رسانه‌ای، اقتصادی علیه ایران استفاده کرده و ثابت کرده به‌رغم برخورداری از این همه ابزار نتوانسته ایران را وادار به تسلیم کند. الان در جامعه جهانی یک فضای چندقطبی به وجود آمده است. تقابل چین و روسیه با آمریکا، تقابل اتحادیه اروپا با آمریکا، این کشور یعنی آمریکا را در انزوای سیاسی قرار داده است. شرایط منطقه و خاورمیانه و جنوب شرق آسیا به گونه‌ای است که آمریکا نمی‌تواند قدرت مانور نظامی خودش را افزایش دهد به دلیل وجود محور مقاومت در غرب آسیا و وجود کشورهایی مانند کره شمالی در شبه جزیره کره و شرق آسیا، همه اینها باعث شده که یکسری محدودیت‌ها برای آمریکا در این منطقه به‌وجود آید.
ادامه صفحه 7
رزرو هتل