ناظران شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور تعیین شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران را تعیین کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر دیروز (دوشنبه) مجلس از مجموع ۱۳۵ رای اخذ شده مصطفی کواکبیان را با ۱۰۵ رای از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و فرج‌الله رجبی را با ۱۰۰ رای از کمیسیون عمران مجلس و ابوالفضل ابوترابی را با ۸۷ رای و اصغر سلیمی را با ۶۶ رای از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها را به عنوان عضو ناظر در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی تهران انتخاب کردند.
 
رزرو هتل