معاون حقوقی رئیس‌جمهوری: بسامان‌شدن کشور در گرو مشارکت مردم است

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: هیچ دولتی در اداره کشورش توفیق پیدا نمی‌کند مگر اینکه مردمش در اداره امور مشارکت داشته‌ باشند.
به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی، صبح روز گذشته در آیین رونمایی از منشور حقوق شهروندی مشهد که در تالار شهر مشهد برگزار شد، تصریح کرد: هیچ دولتی در اداره کشورش توفیق پیدا نمی‌کند مگر اینکه مردمش در آن مشارکت داشته‌باشند و باید این مسئله پررنگ‌تر شود.
وی افزود: بخش کثیری از حقوق شهروندی با حقوق بشر همپوشانی دارد. حقوق شهرنشینی، حقوق بشری است منطبق شده بر زمان و مکان و اگر قرار بود مفاهیم حقوق بشر را عینی کنیم، کثیری از آن یکی است. بخشی هم ممکن است اختصاصات مربوط به مکان باشد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «حق بر فضای شهری بسیار مهم است»، خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین مشکلات شهری ما ساخت‌وسازهای بی‌رویه و خروج از محدوده است. همچنین حاشیه‌نشینی از مشکلات جدی است که مدیریت شهری باید ورود پیدا کند. ایمنی از دیگر مسائل بسیار مهم است. حق بر ایمنی چه از منظر اطلاع‌رسانی و افزایش آمادگی، اهمیت زیادی دارد.
وی ادامه داد: حق دیگری که بسیار مهم است و در متن منشور ارائه شده، طرح حق تفریح و سرگرمی است که باید به عنوان حق شادی مطرح کرد و بسیار اهمیت دارد. دوتار خراسان از مقوله معنا و مفهوم است. حق ارائه هنر و داشتن جشن‌هایی که فرزندان این کشور را شاد می‌کند از مسائل بسیار مهم است. ما در ابتدای هر فصلی جشنی داشتیم و ترویج این جشن در تمام دنیا مدیریت شده است و تلاش می‌کنند که مردم را خوشحال کنند. باید همین را بخشی از وظایف‏مان بدانیم و بخشی از اشعار شعرای‏مان را در این مقوله بگنجانیم.
منشور حقوق شهرنشینی با خطر کلی‌گویی مواجه است
محمدرضا کلایی، شهردار مشهد هم در رونمایی از منشور حقوق شهروندی مشهد که در تالار شهر مشهد برگزار شد، تصریح کرد: در رابطه با منشور حقوق شهرنشینی سه مسئله را باید مورد تاکید و یادآوری قرار دهیم، نکته اول این است که قطعاً این منشور با یک خطر مواجه است، آن هم کلی‏گویی است. خود منشور هم به این توجه کرده که حتی‌الامکان از این خطر احتراز کند و با دسته‌بندی‌های مناسبی که قرار داده‌، آن را به سمت عملیاتی شدن سوق دهد.
شهردار مشهد تصریح کرد: نکته دوم این است که، صحبت از منشور حقوق شهرنشینی در حد سخن می‌ماند اگر که متمم اجرایی آن تهیه نشود و مورد توجه قرار نگیرد که من فکر می‌کنم متمم اجرایی آن ساختارهایی است که در مدیریت شهری و سایر دستگاه‌ها بایستی لحاظ شود و طرح‌هایی که می‌تواند مفاهیم جزئی‌تر را مورد پیگیری قرار دهد.
کلایی خاطر نشان کرد: نکته سوم که مهم هم هست؛ منشور حقوق شهرنشینی برای مردم تدوین شده و اگر با زبان ساده مفاهیمش ترویج نشود و اقدامات فرهنگی مناسب تهیه نشود می‌تواند عقیم باشد. اگر مردم صحبت از منشور حقوق شهرنشینی نکنند وجود خارجی ندارد. پس به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین نکاتی که در قالب اجرایی کردن آن علاوه بر تدوین در نظر گرفت، مردم باید آن را به عنوان منشوری عینی در زندگی خودشان بپذیرند و در رابطه با آن گفت‌وگو و استناد کنند.
خرید بلیط