از فرود دولت فرازی ایجاد نمی‌شود

علی ربیعی
سخنگوی دولت
چهارشنبه گذشته جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی گزارشی از شاخص‌هایی را که در پایگاه اطلاعات بانک جهانی ارائه شده در جلسه مطرح کرد و در این میان جایگاه ایران را مورد بررسی قرار داد. این روزها اتفاقی در فضای روانی و رسانه‌ای افتاده که گزارش‌های مثبت دیگر بیان و شنیده نمی‌شوند. گرچه امروز مردم در معیشت خود دچار سختی شده‌اند که به اعتقاد من، بدون اینکه بخواهم برخی کاستی‌های مدیریتی را نادیده بگیرم، به‌طور اساسی ناشی از اعمال تحریم و بهم خوردن تعادل‌های اقتصادی است اما برای‌ گذار از این وضعیت و به عقب راندن تحریم‌گران در کنار نقد وضعیت، نیازمند بیان موفقیت‌ها و چشم‌اندازها هم هستیم. این گزارش نشان می‌داد شاخص گسترش راه‌آهن ایران رتبه سوم  در منطقه را دارد. حتی گزارش‌ها نشان می‌دهد همه ایرانیان دسترسی به برق دارند. تقریباً 90 درصد روستاها در حال دریافت گاز هستند. علم و فناوری و آموزش و بهداشت ما آمار مطلوبی دارند. به‌عنوان مثال در واکسیناسیون سه‌گانه قبل از 12 ماهگی در سال 2017 در جایگاه بالای منطقه و جهان قرار گرفته‌ایم. روی سخن من

منبع خبر:

رزرو هتل