رازگشایی از قتل ناتمام ماند

مرجان همایونی
خبرنگار
صبح دیروز در نخستین جلسه محاکمه محمد علی نجفی که در شعبه نهم دادگاه کیفری تهران برگزار شد، نماینده دادستان با طرح کیفرخواست جزئیات قتل میترا استاد را قرائت کرد و با بیان اعترافات محمد علی نجفی شرح داد که روز وقوع این جنایت در صحنه قتل چه گذشت.
به گزارش خبرنگار «ایران»، ساعت 9 صبح دیروز درهای سالن اصلی دادگاه کیفری به روی خبرنگاران گشوده شد و افرادی که مجوز حضور در جلسه دادگاه را داشتند وارد شدند. ساعت 9:14 نیز محمد علی نجفی – شهردار اسبق تهران- با لباس زندان و در حالی که دستبند بر دستانش گره خورده بود همراه با مأموران بدرقه وارد سالن دادگاه شد. این در حالی بود که دختر، داماد و راننده نجفی نیز در سالن حضور داشتند. اما از خانواده میترا استاد – مقتول- فقط وکلای ایشان و برادرش مسعود در جلسه حاضر شده بودند و از پدر و مادر و تنها پسر میترا خبری نبود. این در حالی بود که قاضی محمد کشکولی - ریاست دادگاه- به وکلای خانواده مقتول تأکید کرد؛ حضور پدر و مادر و فرزند میترا استاد برای جلسه بعدی دادگاه الزامی است.
 سپس قاضی کشکولی یادآور شد جلسه

منبع خبر:

رزرو هتل