تحریم، رویکردهای اصلاح‌طلبانه را بی‌معنا می‌کند

احسان بداغی
خبرنگار پارلمانی
این روزها کیفیت حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس محل بحث چهره های این جریان است. آنها مثل همیشه نگران رویکرد شورای نگهبان نسبت به نامزدهای انتخاباتی اصلاح طلبان هستند. همزمان دیدگاههای متفاوتی هم درباره ادامه ائتلاف اصلاح طلبان با اصول گرایان میانه رو یا پرهیز از تجربه دوباره آن مطرح می شود. ابراهیم اصغرزاده از چهره های شاخص این جریان و عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان ناظر به همین بحث ها معتقد است که کار این مجموعه سیاسی همانند عبور از پل صراط شده است. او از یک طرف حضور در انتخابات در هر شرایطی را مطلوب نمی داند و همزمان تحریم انتخابات و قهر از صندوق های رای را نیز به منزله بلاموضوع شدن رویکردهای اصلاح طلبانه قانونمند می داند.  متن این گفت و گو و پیشنهادهای اصغرزاده به اصلاح طلبان را در ادامه می خوانید.
٭٭٭
اصلاح‌طلبان از دو منظر، دو نظر متفاوت درباره انتخابات پیش رو دارند؛ از یک منظر تحلیلی بخشی معتقدند مردم رأی نخواهند داد و بخشی می‌گویند باز هم می‌توانند رأی مردم را بگیرند. از یک منظر عملی هم بخشی معتقدند باید با شرط

منبع خبر:

رزرو هتل