همکاریهای قضایی و حقوقی ایران و قزاقستان افزایش می‌یابد

همکاریهای قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان با امضای موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل بین دو کشور در امور مدنی که به امضاء‌ وزاری دادگستری ایران و قزاقستان رسید افزایش می‌یابد.
علیرضا آوایی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در دیدار با مارات بکیتایف همتای خود، از قزاقستان به عنوان کشوری تاثیرگذار در منطقه و همسایه‌ای مهم برای ایران یاد کرد و بر اراده دو کشور برای توسعه همکاری‌های قضایی و حقوقی تاکید کرد.
مارات بکیتایف وزیر دادگستری قزاقستان نیز با بیان جایگاه مهم ایران در قزاقستان، لزوم تکمیل بسترهای حقوقی لازم میان دو کشور و امضای اسناد مربوطه را مهم ارزیابی کرد و بر تقویت همکاری‌های مشترک تاکید نمود.
در این دیدار همچنین دو طرف در خصوص گسترش و تقویت همکاری‌های قضایی و حقوقی، اجرای اسناد امضا شده و بررسی اسناد حقوقی لازم برای مذاکره در آینده، سفرهای متقابل، همکاری در مجامع بین المللی، همکاری در امور مربوط به تبادل محکومین و استرداد مجرمین، همکاری در زمینه‌های جرایم سازمان یافته، تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، حمایت از حقوق بشر، مالکیت فکری، حقوق کودکان و مبارزه با فساد بحث و تبادل نظر کردند.
همچنین در این ملاقات، «موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در امور مدنی» به امضای وزرای دادگستری دو کشور رسید.
خرید بلیط