خزر، هاب جدید توسعه پایین دست پتروشیمی

عطیه لباف
خبرنگار
صنعت پتروشیمی کشور، این روزها زیر ضربات تحریم‌های خارجی قرار دارد که البته آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات نشان می‌دهد، این تحریم‌ها چندان اثر بخش نبوده است. در همین شرایط حتی دست اندرکاران این صنعت توسعه کمی و کیفی محصولات را هم در دستور کار قرار داده‌اند. به طوری که قرار است 65 میلیون تن ظرفیت تولیدی این صنعت تا 1400 به 98 میلیون تن و تا 1404 به بیش از 130 میلیون تن برسد که دو برابر حجم فعلی است و این موضوع جهش دوم صنعت پتروشیمی را رقم خواهد زد. خبرنگار ما به منظور بررسی کمیت و کیفیت روند توسعه صنعت پتروشیمی سراغ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی رفته است. «بهزاد محمدی» در بخشی از این گفت و گو با اشاره به برنامه توسعه این صنعت، از طرح توسعه پایین دست پتروشیمی در نوار ساحلی خزر خبر می‌دهد.

آیا واقعاً پتروشیمی ایران تحریم پذیر نیست؟ چه منطقی برای این ادعا وجود دارد؟
برای صنعت پتروشیمی ایران، تحریم موضوع جدیدی نیست و ما به هیچ عنوان بعد از اعلام آقای ترامپ غافلگیر نشدیم. چراکه سال‌هاست با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کنیم و تمام

منبع خبر:

رزرو هتل