مستمری 187 هزار معلول خودسرپرست افزایش می‌یابد

پرستو رفیعی
خبرنگار
سازمان بهزیستی به‌عنوان یکی ازمجموعه‌های حمایتی حوزه رفاه اجتماعی بخشی از اقشار آسیب پذیر جامعه را تحت پوشش دارد. گستردگی جامعه هدف این نهاد اجتماعی باعث شده گروه‌های مختلفی از جمله افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، کودکان بی‌سرپرست و... زیر چتر خدمات حمایتی، پیشگیری، اجتماعی و در نهایت توانبخشی این سازمان قرار گیرند. البته با‌وجود تمامی حمایت‌ها و کمک‌های دولت برای توانمند‌سازی و بهبود معیشت این گروه از جامعه که اغلب جزو دهک‌های یک و دو جامعه هستند همچنان مشکلات و کمبودها در مسیر زندگی آنها قرار دارد، تا جایی که حتی در برخی مواقع اداره زندگی برایشان دشوار می‌شود. به‌همین بهانه با وحید قبادی دانا  رئیس سازمان بهزیستی گفت‌و‌گویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید.
گروه‌های متفاوتی، جامعه هدف سازمان بهزیستی را تشکیل می‌دهند. در میان این گروه‌ها، افراد دچار معلولیت یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند که برای ادامه زندگی مناسب با‌ شأن و منزلت انسانی نیازمند توجه ویژه هستند. بهزیستی به‌عنوان متولی حمایت اجتماعی برای این گروه، مستمری‌های

منبع خبر:

رزرو هتل