جزئیات گفت وگوی اجتماعی دولت

پیش درآمد
«گفت‌وگوی اجتماعی» چیست

مرتضی گل‌پور
خبرنگار حوزه دولت
لازم است  اول بر سر مفهوم گفت‌وگوی اجتماعی درک مشترکی بیابیم. به نظر من گفت‌وگوی اجتماعی ترجمه رسایی از Social Dialogue  نیست. سوشال دیالوگ اصطلاحی است که سازمان بین‌المللی کار بیش از هر نهاد دیگری آن را رواج داده است. در این سازمان سوشال دیالوگ این گونه تعریف شده است:
گفت‌وگوی اجتماعی یا هماهنگی اجتماعی(social concertation) فرآیندی است که شرکای اجتماعی برای تأثیر گذاشتن بر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی  با یکدیگر و غالباً با همکاری دولت مذاکره می‌کنند.
 و در تعریف مراحل و اجزای سوشال دیالوگ آمده است:
به مشارکت گذاشتن اطلاعات؛ مرحله نخست دیالوگ به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی است که شرکای اجتماعی دارند.
مشورت کردن؛ علاوه بر اطلاعات چشم‌انداز، دیدگاه‌ها و انتظارات مورد بحث قرار گیرد.
چانه زنی؛ گروه‌ها برای رسیدن به نقاط و منافع مشترک با یکدیگر چانه‌زنی می‌کنند.
موافقنامه؛ گروه‌ها به سندی مورد توافق دست می‌یابند.
 این مفهوم فاصله زیاد با گفت‌وگو دارد.

منبع خبر:

رزرو هتل