تصمیم نو در مواجهه با پدیده نو

یکی از مهمترین تصمیم‌سازی‌هایی که دولت در زمینه‌های مختلف می‌تواند انجام دهد مواجه‌شدن با پدیده‌های نویی است که به وجود می‌آید و پدیده‌های نوینی که در جای‌جای اقتصاد جای خود را باز می‌کنند. مواجه‌شدن با این پدیده و تبیین آن و مهمترین آثاری که می‌تواند در حوزه‌های مختلف به‌جای بگذارد در اقتصاد ملی است. اوایل با پدیده‌ها همیشه مخالفت می‌شود و بحث‌هایی که پیرامونش می‌شود، از جمله قاچاق و غیرقانونی‌بودن آن است و از عامل قضائی برای اتمام آن پدیده جدید بهره می‌گیرند. ارز دیجیتال از جمله مواردی است که واقعیت دارد و در عرصه جهانی هم پدیده‌هایی از این دست که مطرح می‌شوند، مثل ارزها، تبادل ارزها و معاملات بین دولت‌ها و کشورها در اوایل مثل الانی که سهل است و با یک گشایش اعتبار و یا با یک حواله این انتقالات صورت می‌گیرد و کالای مورد نظر به دست طرف مقابل می‌رسد، نبوده است بلکه طی مدت زمان به این مرحله رسیده که این را هم در دانشگاه‌ها تدرس می‌کنند، هم یاد می‌دهند و هم دانشجو تربیت می‌کنند تا فردا که مسئولیت پیدا کرد، بتواند همین روند را ادامه دهد. همین روند فعلی در عرصه بحث مربوط به واردات و صادرات کالا در اوایل به این راحتی‌ها نبود. در جاده ابریشم که کالا مورد تردد و تبادل قرار می‌گرفت به این سادگی‌ها میسر نبوده است. یا فرض کنیم در کشور خودمان، فیلم‌ها و نوارهایی که می‌آمد، چه وضعیتی داشت. دستگاه‌های دی‌وی‌دی ممنوع و قاچاق محسوب می‌شد ولی دیدیم که در حال حاضر چگونه است.
ادامه صفحه 16
رزرو هتل