بهبود ‌جایگاه ‌ایران‌ در 9‌ شاخص بین‌المللی

سازمان اداری و استخدامی کشور دیروز در هیئت دولت گزارش بررسی جایگاه ایران در مقایسه با کشور‌های جهان و منطقه را براساس شاخص‌های بین‌المللی ارائه کرد که نتایج آن بهبود موقعیت کشورمان را حکایت می کند.
 بنابرپایگاه اطلاع رسانی دولت این شاخص ها و ارزیابی های راهبردی در ۹ محور گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت، محیط زیست، اقتصادی، علم، فناوری و آموزش، بهداشت، دولت و بخش حاکمیتی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته که وضعیت و نمره ایران در جهان تعیین شده است.
- ایران در محور بهداشت و شاخص واکسیناسیون جایگاه نخست در منطقه را به خود اختصاص داده است؛ همچنین براساس گزارش بانک جهانی، در شاخص «واکسیناسیون سه گانه» که بیانگر «درصد کودکان سنین ۱۲ تا ۳۲ ماه است که قبل از ۱۲ ماهگی واکسیناسیون کامل را دریافت کرده‌اند»  در سال ۲۰۱۷ در جایگاه نخست منطقه و جهان قرار گرفته‌ایم.
- جایگاه ایران در سال ۲۰۱۸ در نرخ «تولد سالانه در هر هزار نفر جمعیت» که گویای «تعداد تولد از هر هزار نفر در طول یک سال» است برابر با شاخص متوسط جهانی و منطقه بوده است.
- در ایران نرخ مرگ و میر به ویژه از نظر میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال و نوزادان نسبت به منطقه و جهان پایین‌تر است.
- کیفیت آموزش ابتدایی ایران از شاخص منطقه بالاتر بوده و با شاخص جهانی برابر است؛ به طوری که رتبه دوم منطقه و ۲۵ جهان را در تعداد افراد ثبت نامی در تحصیلات عالی کسب کرده است.
-در زمینه مالکیت فکری در حوزه نوآوری رتبه ایران از میانگین منطقه بالاتر است.
 - براساس پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی، ایران در محور زیرساخت، شاخص طول خطوط راه‌آهن رتبه سوم را در منطقه به خود اختصاص داده است.
- شاخص دسترسی شهری به منبع آبی سالم در ایران با شاخص جهانی و منطقه برابری دارد.
- در شاخص ایمنی و امنیت در گردشگری، عملکرد ایران به منطقه و جهان نزدیک
 است.
رزرو هتل