شورای حکام آژانس؛ اهرم جدید امریکا علیه ایرانعلی بیگدلی
کارشناس مسائل بین‌الملل
35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی روز گذشته به درخواست امریکا برای بررسی روند اقدامات اخیر ایران مبنی بر کاهش بخشی از تعهدات هسته‌ای‌اش از جمله عبور از ذخایر مجاز اورانیوم غنی شده و همچنین افزایش سطح غنی سازی از 3.67 به سطوح بالاتر تشکیل جلسه داده اند، که اقدام امریکا برای برگزاری چنین نشستی را می‌توان فرار رو به جلوی این کشور توصیف کرد. امریکا در شرایطی به دیپلماسی پنهان با شماری از کشورهای عضو آژانس برای همراه کردن آنها جهت ایجاد اجماع جدید از طریق مجرای این نهاد بین‌المللی روی آورده است که به نظر می‌رسد این اقدام از دو منظر با شکست حتمی روبه‌رو می‌شود.
آژانس بعد از دستیابی ایران و کشورهای 1+5 به توافق هسته‌ای به عنوان یک رکن ناظر بر روند اجرای تعهدات هسته‌ای ایران تعیین شد و مقرر شد با ارائه گزارش‌های ماهانه، 5 کشور مقابل ایران را از میزان پایبندی آن به این توافق مطلع سازد.
در این میان آژانس حق ورود و موضعگیری پیرامون تحولات جاری میان کشورمان و اعضای کنونی برجام را ندارد به این معنا که

منبع خبر:

خرید بلیط