ناگفته هایی درباره شیوه نظارت خبرگان بر عملکرد رهبر انقلاب

موضوع نظارت مجلس خبرگان رهبری بر عملکرد رهبر انقلاب که به عنوان یکی از وظایف این مجلس در قانون اساسی ذکر شده است هرازگاهی در رسانه ها مطرح می شود. در جدیدترین اظهار نظر آیت ا... محسن اراکی از اعضای مجلس خبرگان که با فارس گفت و گو می کرد با اشاره به این که مجلس خبرگان رهبری بر ادامه صلاحیت ها و شرایط رهبری و نحوه عملکرد ایشان نظارت می کند، گفت: کمیسیونی ویژه در مجلس خبرگان وجود دارد که این کمیسیون ویژه هر دو سال یک بار اعضایش انتخاب می‌شوند و کارش بررسی شکایت‌ها و گزارش‌هایی است که درخصوص موضع‌گیری‌ها، نحوه عملکرد مقام معظم رهبری یا دستگاه‌های زیر نظر ایشان به مجلس خبرگان یا به هیئت رئیسه می‌رسد. حتی گزارش‌هایی که به افراد می‌رسد در مجلس خبرگان به این کمیسیون ارجاع داده می‌شود. وی با تأکید بر این که این کمیسیون همه شکایت ها و گزارش ها را بررسی می کند، ادامه داد: اگر صلاح دید برود و از نهادی از نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری تحقیق و تفحص کند این کار را می‌کند. می‌رود با آن نهاد تماس می‌گیرد؛، بررسی می‌کند، بازرسی می‌کند و بعد گزارشی تهیه می‌کند و اگر نیاز بود، با خود مقام معظم رهبری هم می‌نشیند و جزئیات امر را از ایشان جویا می‌شود و پاسخ‌‌های ایشان را می‌شنود. آیت ا... اراکی با تأکید بر این که نحوه مواجهه رهبر انقلاب با این کمیسیون بسیار مثبت است، افزود: حتی یک وقت ایشان خودشان تأکید کردند که شما از هر بخش از بخش‌های دفتر یا نهادهای زیر نظر رهبری بروید جویا شوید و از داخل اطلاع پیدا کنید،‌ راه باز است و زمینه فراهم است. بسیاری از تغییر و تبدیل ها در نتیجه همین انتقادهاست این عضو مجلس خبرگان رهبری درباره تأثیرات این انتقادها هم گفت: بسیاری از تغییرها و تبدیل‌ها؛ سیاست‌های نویی که در تشکیلات آقا انجام می‌گیرد در نتیجه همین انتقادهاست. حالا من نمی‌خواهم اشاره کنم. فرض کنید در سازمان نماز جمعه؛ فرض کنید در سازمان صداوسیما یا سازمان‌های دیگر که به شکلی به مقام معظم رهبری ارتباط دارند، بسیاری از تغییرات و تبدیل‌ها در نتیجه همین انتقادهایی است که به هر حال به گوش مقام معظم رهبری رسیده است و ایشان ترتیب اثر داده‌اند. فقط 3 نفر اسامی گزینه های رهبری را دارند آیت ا... اراکی در بخش دیگری از این مصاحبه درخصوص فعالیت کمیسیونی درزمینه تعیین مصادیق رهبری نیز گفت: کمیسیون دیگری است که از این کمیسیون به «کمیسیون تحقیق» تعبیر می‌شود؛ کمیسیون ویژه‌ای است و وظیفه‌اش این است که تمام کسانی را که در معرض واجدیت شرایط رهبری باشند شناسایی و فهرستی از آن‌ها تهیه کند. این فهرست به این کمیسیون داده می‌شود. حتی خود اعضای مجلس خبرگان می‌توانند پیشنهادهای خود را بدهند. این فهرست بررسی می‌شود و افرادی را که واجد شرایط رهبری برای آینده بدانند،‌ این افراد به طور خیلی سرّی و محرمانه، اسم‌شان ثبت خواهد شد تا هر وقت مورد نیاز باشد به مجلس خبرگان عرضه شود تا مجلس خبرگان درباره آن‌ها اظهارنظر کند. وی با تأکید بر این که اکنون چنین فهرستی وجود دارد گفت: چون مسئله صددرصد محرمانه است و با توجه به تجربه ناموفقی هم که در گذشته از مسئله اعلام قائم مقام رهبری به‌وجود آمده، تصمیم گرفته شده است در کمیسیون ویژه‌ای که وجود دارد،‌ فقط سه نفر این اسامی را نزد خودشان نگه دارند و از دایره این کمیسیون سه نفره خارج نشود.      فرا خبر از کمیته ویژه تعیین مصادیق رهبری چه می دانیم؟ آیت ا... اراکی در سخنان خود اشاره بیشتری به فعالیت های کمیسیون ویژه تعیین مصادیق رهبری نکرده است ولی در سال 95 آیت ا... احمدخاتمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان از فعالیت این کمیته در کمیسیون اصل 107مجلس خبرگان رهبری خبر داده و گفته بود که تشکیل این کمیته مربوط به 20سال پیش است اما «کسی از کار این کمیته و اسامی مطرح در آن خبری ندارد.» مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی نیز چند سال قبل در گفت و گو با آرمان درباره کار این کمیته گفته بود: «دو، سه نفر متخصص دارند مطالعه می‌کنند. به افراد نمره می‌دهند تا اگر روزی لازم شد، در خبرگان مطرح ‌شود که البته همه این مباحث و مسائل برای روز مباداست.» قبلا آیت ‌ا... مرتضی مقتدایی هم در سال 85 درباره فعالیت های این کمیته گفته بود: «این کمیته، بررسی افراد و مصادیق را برعهده گرفته و هر هفته جلسه دارد و تمام مطالب و بررسی‌هایشان سرّی و محرمانه است و اسنادشان هم جزو اسناد طبقه‌بندی‌شده و محرمانه ثبت می‌شود، حتی این کمیته سه ‌نفره اسناد و مدارکشان را در اختیار دیگر اعضای کمیسیون هم نمی‌گذارند و از آن سه نفر تعهدی گرفته می‌شود که بین خود و خدا مطالبشان جایی گفته نشود.     
رزرو هتل