بازگشایی معبر یزدان معطل کمیسیون مرزی

فرخ نژاد- ماه های پایانی سال 93 بود که دولت افغانستان به صورت یک طرفه به انسداد سه معبر مرزی یزدان زیرکوه، گلورده درمیان و دوکوهانه نهبندان اقدام کرد. در پنج سالی که از تعطیلی این معبرهای مرزی می گذرد رایزنی ها، پیگیری ها و مکاتبات زیادی توسط دستگاه دیپلماسی و مسئولان دیگر نهادهای مرتبط با مقامات کشور همسایه برای بازگشایی این مبادی انجام شد اما هنوز معبری باز نشده و همه امیدها به امسال و نظر مثبتی است که افغانستان روی گمرک یزدان دارد. به گزارش «خراسان»، در جلسه های متعددی با حضور مدیران دستگاه دیپلماسی، طرف های افغانستانی و ایرانی در خراسان جنوبی، افغانستان و پایتخت زمان بازگشایی دوباره معبر یزدان شهریور 98 اعلام شده است. اما آن چه امیدواری را در این زمینه بیشتر می کند، به گزارش هایی بر می گردد که استاندار به رئیس جمهور در ستاد اقتصادی دولت درباره قابلیت و فرصت مرز خراسان جنوبی ارائه کرده و این گزارش ها سبب شده است تا دولت به مرزهای شرقی توجه ویژه ای معطوف کند و در موضوع تحریم ها برای تامین نیازهای کشور به آن بپردازد که نقش خراسان جنوبی به دلیل داشتن طولانی ترین مرز با افغانستان، معبر مرزی فعال ماهیرود و سه معبر مسدود شده به صورت یک طرفه توسط کشور همسایه در این زمینه ویژه تر است.
گشوده نشدن آخرین حلقه
اما پرسش این است که چرا با این که نظر کشور همسایه برای بازگشایی معبر یزدان مثبت است تاکنون این اقدام عملیاتی نشده و باز هم وعده ای برای شهریور آینده مطرح است؟بنا به گفته نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس، آخرین حلقه ای که در این باره باید گشوده شود باز نشده است. سوال این است که آخرین حلقه چیست و چه دستگاهی گشاینده آن است؟ «فرهاد فلاحتی»، این حلقه را صورت جلسه کمیته مرزی اعلام می‌کند که باید تنظیم شود و به امضای دو طرف برسد. نکته جالب توجهی که او در این زمینه بیان می کند این است که از یک سال قبل طرف افغانستانی معبر یزدان را به عنوان مرز مشترک بین ایران و افغانستان قبول دارد و خواستار اجرای شرایطی در مرز است که از جمله می توان به تامین فیبر نوری، ساختمان و مستحدثات، زیرساخت هایی مانند آب، برق، راه و ... اشاره کرد در حالی که همه این خواسته ها و شروط کشور همسایه برای بازگشایی «یزدان» در این مرز موجود است و نباید امکانات و زیرساخت های جدید ایجاد شود که هزینه بر باشد.این موضوع در حالی  است که تاکنون مسئولان استانی در این باره مکاتبات بسیاری با وزارت امور خارجه داشته اند اما دستگاه دیپلماسی به این موضوع توجهی نداشته است.بی توجهی وزارت امور خارجه به این موضوع سبب شده است تا فلاحتی، در مذاکره ای که با معاون وزیر امور خارجه داشت موضوع را با او در میان بگذارد و به صورت تلفنی مقدمات تهیه و تنظیم صورت جلسه کمیته مرزی را فراهم کند و بعد از این باید از طرف افغانستانی و ایرانی برای امضای آن دعوت شود. لازم به ذکر است که خراسان جنوبی، شروط طرف مقابل برای بازگشایی معبر یزدان را با ایجاد گمرک، استقرار نیرو و ... فراهم کرده و حتی محموله هایی در این گمرک آماده تحویل به طرف افغانستانی است.
رزرو هتل