تحریم دو شخص حقیقی و یک نهاد عراقی به بهانه همکاری با ایرانوزارت خزانه‌داری امریکا دو شخص و یک شرکت عراقی را به جرم ارتباط با سپاه به لیست تحریم‌های خود افزود.به گزارش ایرنا، وزارت خزانه‌داری امریکا، عبدالحمید الاسدی و صالح الحسنی شهروند عراقی و شرکت تجاری «منابع ثروت الجنوب» مستقر در بغداد را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرده است.

منبع خبر:

خرید بلیط