زبان و خط فارسی در خطر است

مهسا رمضانی
خبرنگار
همایش سراسری برنامه‌ریزی زبان در ایران، 22 خردادماه با حضور اهالی زبانشناسی و ادبیات فارسی در پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست یک‌روزه، رونمایی از وبگاه دادگان زبان فارسی و گشایش آزمایشگاه زبانشناسی به آدرس pldb.ihcs.ac.ir بود. در این جلسه  مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم نیز در میان اهالی زبانشناسی حضور داشت. او در بحث خود عنوان کرد که باید زبان را همچون موجود زنده دید که طفولیت دارد، رشد می‌کند، بخش‌هایی از آن زوال می‌یابد، نیاز به احیاء دارد، زاد و ولد می‌کند و... به باور او واژه‌ها تاریخ دارند و نشان می‌دهد که ما چه دوره‌هایی را طی کرده‌ایم. از این رو، می‌تواند بسیار بر تعاملات اجتماعی ما اثرگذار باشد.
وی در ادامه صحبت‌های خود از  مصطفی عاصی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی که مدیریت راه‌اندازی وبگاه را بر عهده دارد، در خصوص کارآیی این وبگاه و کاربست اجتماعی آن پرسید وعاصی در مقام پاسخ گفت‌ که هدف آزمایشگاه زبانشناسی، تنها ضبط گفتار نیست بلکه پردازش را

منبع خبر:

رزرو هتل