نگرانی مردم مصر از تسهیل اعطای تابعیت این کشور به صهیونیستها

لایحه قانون اعطای تابعیت مصری در برابر پرداخت 10 هزار دلار نگرانی‌هایی را در میان جامعه مصر در خصوص اقدام صهیونیستها برای دریافت تابعیت این کشور برانگیخته است.
به گزارش روسیا الیوم، لایحه قانون اعطای تابعیت مصری به بیگانگان در برابر دریافت 10 هزار دلار نگرانی‌هایی را در میان افکار عمومی این کشور در خصوص اقدام صهیونیستها برای دریافت تابعیت مصری برانگیخته است.اخیراً دولت مصر لایحه قانونی را در خصوص اعطای تابعیت مصری به پارلمان این کشور ارائه داد که راه را در برابر صهیونیستها برای دریافت تابعیت این کشور باز می‌کند.
مخالفان مصری معتقدند که این قانون به صورت مشخص تعیین نکرده که چه کسانی می‌توانند تابعیت مصر را دریافت کنند و سرمایه گذاران صهیونیست می‌توانند به راحتی تابعیت این کشور را به دست آورند.
مجلس نمایندگان (پارلمان) مصر با اعطای تابعیت این کشور به اتباع خارجی در ازای دریافت 10 هزار دلار موافقت کرد.«کمال عامر» رئیس کمیسیون دفاع و امنیت ملی پارلمان مصر گفت که هدف از این قانون اعطای تابعیت در مقابل سرمایه‌گذاری است که به تحقق توسعه اقتصادی کمک خواهد کرد!
به نوشته روزنامه «المصریون»، این قانون شامل پنج ماده اصلی است و در ماده نخست بر منحصر کردن اعطای اقامت به سه دسته اعم از اتباع خارجی دارای اقامت ویژه، اتباع دارای اقامت عادی و اتباع دارای اقامت موقت تاکید شده است.
طبق ماده دوم این قانون شروط دریافت تابعیت مصری اعم از خرید یک مِلک دولتی یا خصوصی، آغاز یک پروژه سرمایه‌گذاری مطابق با قانون سرمایه‌گذاری و یا سپرد‌ه‌گذاری مبالغ مالی (ارز خارجی)، تشریح شده است.
ماده سوم این قانون بر ایجاد واحدی در دولت به منظور بررسی تقاضای اخذ تابعیت مصری تاکید دارد که این واحد با تصمیم نخست‌وزیر تشکیل می‌شود و اعضای آن نمایندگان از وزارتخانه‌های خارجی، کشور، سرمایه‌گذاری، همکاری بین‌المللی و دستگاه‌های امنیتی مربوطه خواهد بود.

به موجب این ماده اتباع خارجی تقاضای اخذ تابعیت مصری را با مراجعه به این واحد و یا سایت اینترنتی خود مطرح کرده و مبلغ 10 هزار دلار پرداخت خواهند کرد که پس از آن واحد مذبور به بررسی درخواست آنها می‌پردازد و در مدت زمان حداکثر سه ماه، به تقاضای آن‌ها پاسخ خواهد داد.
رزرو هتل