ایران در تولید سوزن ریل قطار به خودکفایی رسید

مدیرعامل گسترش صنایع ریلی ایران خبر داد که همزمان با افزایش تحریم‌ها و فشار بر ایران که به طور مستقیم بر صنعت حمل و نقل ایران تاثیر می‌گذارد سوزن ریل قطار به صورت 100درصد تولید داخلی، تولید می‌شود.
سید کاظم طاهرزاده گفت: از 20 سال پیش فعالیت ساخت سوزن در ماشین‌سازی تبریز به عنوان پروژه‌ای مستقل تعریف و آغاز شد و از همان زمان همکاری‌هایی با شرکت فرانسوی در حوزه طراحی و احداث کارخانه انجام گرفت و احداث کارخانه و تولید سوزن تحت گواهی شرکت فرانسوی ادامه یافت.
سوزن ریل (Railroad switch) یک وسیله مکانیکی است که برای ماشین‌های ریلی امکان تغییر از یک مسیر به مسیر دیگر را در تقاطع‌ها فراهم می‌سازد. بسته به فعالیت عمرانی سالانه 500 تا هزار سوزن برای احداث بازسازی و نگهداری شبکه ریلی نیاز است.
طاهرزاده گفت: از سال 96 فعالیت خود را در راستای خودکفایی در تولید سوزن ریل آغاز کردیم و اکنون به نتایج مثبتی در طراحی تکه مرکزی سوزن ریل رسیدیم و امروز سوزن ریل به صورت 100 درصد تولید داخل، تولید می‌کنیم.
مدیرعامل گسترش صنایع ریلی ایران درباره میزان اشتغالزایی که از تولید سوزن ریل ایجاد شده است نیز گفت: درحال حاضر هزار نفر به صورت مستقیم در زنجیره تامین سوزن ریل فعال هستند.
وی افزود: 50 درصد ارزش سوزن قطعاتی است که وارد می‌شد که آن را داخلی‌سازی کردیم و امروز هزینه تامین سوزن ریل ریالی شده است و ازسوی دیگر ذوب‌آهن هم در تولید ریل ورود کرده است و بدین ترتیب خودکفایی در عرصه تولید ریل و سوزن در کشور محقق شده است.به گفته طاهرزاده در 20 سال اخیر به‌طور متوسط 100 دستگاه سوزن ریل تولید شده است.
رزرو هتل