هفتمین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه برگزار شد آخرین دفاع هادی رضوی

هفتمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و 30 متهم دیگر در پرونده بانک سرمایه آغاز شد
در جلسه دیروز وکیل متهم هادی رضوی یکی از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه آخرین دفاعیات خود را ارائه می‌کند.
همچنین آخرین دفاعیات متهم احسان دلاویز که از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و سرمایه گذار سریال شهرزاد (یک بخش از سریال) و سریال شاهگوش بوده است، گرفته می‌شود.
متهم رضوی بیش از 211 میلیارد تومان از شبکه بانکی کشور تسهیلات گرفته که 107 میلیارد تومان مربوط به بانک سرمایه است.
اتهام او مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق دریافت تسهیلات نامشروع است.
در جلسه گذشته آخرین دفاعیات متهم رضوی، گرفته شد و قاضی مسعودی مقام ادامه رسیدگی به این پرونده را به 21 خرداد موکول کرده بود.
نخستین جلسه دادگاه رضوی و 30 متهم دیگر 24 اردیبهشت با قرائت کیفرخواست متهمان رضوی و دلاویز برگزار شد.
در این بخش از پرونده متهمان رضوی و دلاویز از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و 29 متهم دیگر که از مدیران وقت این بانک بوده اند، محاکمه می‌شوند.
خرید بلیط