ابهام زدایی از جبهه‌های انتخاباتی اصلاح طلبان و اصولگرایانمهراوه خوارزمی
خبرنگار احزاب
یکشنبه هفته گذشته بود که حمید ملانوری مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از تشکیل دو جبهه جدید در اردوگاه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان خبر داد و با برشمردن احزابی که در هر یک از این جبهه‌ها حضور دارند، زمینه را برای گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره اینکه آیا تشکیل این جبهه‌ها به معنی بوجود آمدن افتراق در این جریان‌های سیاسی است یا خیر فراهم آورد. «جبهه شورای هماهنگی اصولگرایان» اگر چه با حضور شش گروه جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، جانبازان انقلاب اسلامی، وفاداران انقلاب اسلامی، پیشرفت و عدالت، آبادگران ایران اسلامی و رهپویان انقلاب اسلامی تشکیل شده بود اما پسوند استان قم مشخص می‌کرد که جبهه‌ای استانی است و تنها این سؤال پیش می‌آمد که چرا باید احزاب سراسری در یک استان خاص جبهه جداگانه تشکیل دهند.اما در مورد جبهه اصلاح‌طلبان مسأله قابل توجه این بود که نام احزاب تأثیرگذاری همچون اتحاد ملت، کارگزاران و اعتماد ملی در فهرست ثبت کنندگان جبهه اعلام نشده بود. اتفاقی که می‌توانست به معنای آن باشد که تعدادی از احزاب اصلاح‌طلب

منبع خبر:

رزرو هتل