گفت وگو


متأسفم که مومنی رییس آکادمی است!
نوازی: اهل زد و بند بودم ماشین قسطی سوار نمی‌شدم
محمد نوازی از رفتارهایی که محمد مومنی، رییس آکادمی استقلال با او انجام داده به شدت ناراحت است.
مومنی در اقدامی ناپسند مانع از حضور محمد نوازی در تمرین تیم جوانان استقلال شده که چنین برخوردی با چهرهای همچون نوازی بسیار عجیب است.
نوازی در گفتوگویی به انتقاد از رفتارها و عملکرد مومنی پرداخته است که این نشان میدهد باید همکاری او با تیم جوانان استقلال را پایان یافته تلقی کرد.
 
عصر دوشنبه به تمرین تیم جوانان رفتید اما در کمال شگفتی خبر آمد که با حضورتان در تمرین مخالفت شده. جریان چیست؟
 داستان را باید از اینجا شروع کنم که ابتدا قرار بود من سرمربی تیم امیدها باشم و باشگاه هم به من پیشنهاد کار در این رده را داده بود منتهی من در نهایت قبول نکردم چون آنجا هم دوست و رفیقهای خودم کار میکردند و پذیرفتم سرمربی تیم جوانان باشم. وقتی در جلسات ابتدایی با مسوولان باشگاه درباره اهداف و برنامههای استقلال صحبت کردیم، آنها تأکید کردند که میخواهند سالم سازی کنند. من هم چون اصولا علاقه زیادی به سالم کار کردن دارم خیلی خوشحال شدم که بنای کار باشگاه این است.
دقیقا همینطور است. وجهه شما برای هواداران استقلال کامل مشخص است و همه میدانند اهل مسائل غیرفوتبالی نیستید.
 دقیقا. من هم شرایطی که برای باشگاه استقلال گذاشتم این بود که کسی در کارم دخالت نکند. من در این فوتبال سابقه کمی ندارم و نزد هواداران تیم محبوبم عزیز هستم و آنها به من احترام ویژهای میگذارند. به همین دلیل دوست داشتم از همان ابتدا هر کسی در جایگاه خودش کار کند و کسی در کار من دخالت نکند. کلا من از این اخلاقها ندارم که اجازه بدهم کسی در کارم دخالت کند. مسوولان باشگاه استقلال هم قبول کردند با این شرایط همکاری کنیم.
چه شد که این اتفاقات پیش آمد؟
 نزدیک به 3 ماه بدون اینکه قراردادی با باشگاه داشته باشم، کار کردم. در این مدت هیچ مبلغی بهعنوان دستمزد نگرفتم و حتی از جیب خودم هم برای بچهها خرج کردم. در یکی از سفرهایی که به آمل رفته بودیم که البته پشت آن سفر هم حرف و حدیثهایی بود، بازیکنان پول تو جیبی نداشتند که من از خودم نفری 100 هزار تومان به بازیکنان دادم تا برای خانوادههایشان سوغاتی بگیرند. در آن سفر بنا بود یک بازی انجام بدهیم و برگردیم اما در بین سفر گفتند که تیم دیگری از استقلال دعوت کرده که من گفتم اگر میخواهند بازی کنیم اشکالی ندارد اما باید هزینه سفر و حقالزحمه بازیکنان را پرداخت کنند چون از طرف باشگاه چیزی به ما داده نمیشود.
این درخواست برای شما حاشیه ساز شد؟
 متأسفانه بله! رفتند گفتند نوازی 25 میلیون تومان در این سفر گرفته و در جیب خودش گذاشته است. من این خواسته را کاملا به حق مطرح کردم چون اعتقاد داشتم تیمی که از استقلال دعوت میکند باید هزینههایش را بپردازد اما متأسفانه رفتند حرفهایی زدند که در شأن خودشان بود نه محمد نوازی. اگر من اهل این کارها بودم الان مستأجر نبودم و ماشین قسطی سوار نمیشدم. این وصلهها به من نمیچسبد و همه محمد نوازی را خوب میشناسند.
بعد از آن باز هم به کار در تیم جوانان  ادامه  دادید؟
 باز هم به کارم ادامه دادم تا ماجرای ارسال اسامی بازیکنان به هیات فوتبال پیش آمد. من بازیکنان خودم را انتخاب کرده بودم اما آقای مومنی که نمیدانم چطور رییس آکادمی استقلال شده به من گفت شما میتوانی نام 20 بازیکن را به باشگاه بدهی و 7 تای بعدی را ما خودمان انتخاب میکنیم. من با این درخواست مخالفت کردم و گفتم این کار یعنی دخالت در کار من. سوال من این است که کجای دنیا مدیر آکادمی برای تیم بازیکن جذب میکند؟ مگر وظیفه مدیرآکادمی رتق و فتق امور مربوط به تیمها نیست؟ چرا در کار مربیان دخالت میکنند؟
مومنی سابقه کمتری در استقلال نسبت به شما دارد و برای خیلیها عجیب است که زیر دست ایشان کار میکنید.
 من به عشق استقلال ابتدا این مسائل را با خودم هضم کردم که برای موفقیت تیم کار کنم اما این آقایی که الان در استقلال رییس آکادمی شده و خودش دوشغله است میخواهد برای تیم من بازیکن بگیرد. شما تصور کنید من چنین اجازهای به مومنی میدادم آیا دیگر میتوانستم تیم خودم را کنترل کنم و آیا اصلا میتوانستم اشرافی روی تیم داشته باشم و آیا بازیکنان از من فرمانبری داشتند؟ من به او اجازه نمیدهم با سابقهام بازی کند. این آقا ابتدا ادعا میکرد که دنبال سالم سازی است اما رفتارش چیز دیگری را نشان میدهد. برای باشگاه استقلال متأسفم که چنین فردی را بهعنوان رییس آکادمیاش انتخاب کرده است.
با این شرایط دیگر شما را در تیم جوانان نخواهیم دید.
 سابقه من روشن است و اجازه نمیدهم با این رفتارها با عقبه من بازی شود. من اجازه نمیدهم هیچ کس در کارم دخالت کند. از آقای فتحی هم که قرار بود با ما سر این مسائل جلسه بگذارد اما در جلسه حضور نداشت میخواهم به مسائل تیمهای پایه رسیدگی کند و فردی را بهعنوان رییس آکادمی انتخاب کند که در حد این کار باشد.


 
رزرو هتل