استانداردسازی مدارس سما از سوی مؤسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسلام

سرویس جامعه جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، به منظور ارائه خدمات علمی، آموزشی و سنجشی به دانش‌آموزان مدارس سما در سراسر کشور و با هدف برقراری عدالت آموزشی، تفاهمنامه همکاری مشترک بین مؤسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسلام و معاونت آموزش‌های عمومی و مهارتی سازمان سما (وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی) منعقد شد. بر اساس تفاهمنامه امضا شده، مؤسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسلام نسبت به استاندارد‌سازی مدارس سما مبتنی براسناد بالادستی موجود در وزارت آموزش و پرورش نیاز سنجی، برنامه‌ریزی و ارائه خدمات و محصولات کمک آموزشی اقدام خواهد کرد.
ارائه خدمات و محصولات کمک آموزشی، برگزاری دوره‌های آموزشی، مشاوره‌ای و آمادگی المپیاد‌های علمی، ارائه بسته آموزشی به منظور تربیت دبیر و کادر مدارس سما به دو شیوه حضوری و مجازی، برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارتی ضمن خدمت برای معلمان و دبیران مدارس سما، برگزاری مسابقات علمی هماهنگ کشوری با هدف سنجش آمادگی دانش‌آموزان مدارس سما، پیاده‌سازی سامانه جامع مدیریت هوشمند برای مدارس سما همراه با آموزش کادر مدارس به همراه ارائه داشبورد مدیریتی برای مدیران بالا دستی، طراحی و اجرای فرآیند ارزیابی در ۱۷۰ پارامتر در مدیریت مدارس سما با رتبه بندی مدارس و پیاده‌سازی شبکه اشتراک دانش و تجربه مدارس با هدف استفاده از تجربیات فی‌مابین از جمله برنامه‌های ویژه مؤسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسلام برای مدارس دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.
رزرو هتل