جاسوسی ارتش کانادا از مردم کانادا

براساس یک حکم فدرال که به تازگی افشا شده، جاسوسان ارتش کانادا می‌توانند اطلاعات شهروندان این کشور را برای تحقیقات قانونی، جمع‌آوری و حتی اشتراک‌گذاری کنند. دسترسی نهادهای دفاعی و اطلاعاتی به اطلاعات شخصی شهروندان کانادایی، گروه‌های مدافع آزادی‌های مدنی را نگران کرده زیرا مشخص نیست چه میزان از این اطلاعات می‌توانند از دسترسی‌های گسترده به فضای سایبری به دست آیند. خبرگزاری «کندین پرس» اخیراً یک نسخه از حکمی هشت صفحه‌ای به تاریخ اوت ۲۰۱۸ و موسوم به «دستور جمع‌آوری اطلاعات شهروندان کانادایی» از طریق قانون «دسترسی به اطلاعات» را رویت کرده است. این دستور که برای کارکنان وزارت دفاع ملی کانادا و نیروهای مسلح این کشور صادر شده، اظهار می‌کند که هرگونه اطلاعاتی که درباره شهروندان کانادا به دست می‌آید، باید «ارتباطی مستقیم» با عملیات یا فعالیتی نظامی داشته باشد.
رزرو هتل