توپ در زمین مجلس است

آنچه در سال 98 و شرایط کنونی در پیش داریم، حکایت از چالشی دارد که با بدخواهان و کسانی که با ما درگیر هستند داریم و در این هیچ شکی نیست ولی اینکه این چالش در کدامین حوزه است و حدود و ثغور و تاثیرش چیست، ممکن است مورد سوال باشد. به هر صورت ما درگیر هستیم؛ هم آنها با ما برخوردهایی دارند و هم ما مقاومت‌ها و اهدافی داریم. در اصل اینکه با آمریکا و استکبار درگیر هستیم و آنها می‌خواهند از هرچه در اختیار دارند علیه ما استفاده کنند، شک نیست و ما هم با تمام توان و قوا داریم از خودمان دفاع می‌کنیم و در این هم شکی نیست. بنابراین شرایط عادی نیست و مدیریت ویژه‌ای را می‌طلبد، اما در عین حال این شرایط، شرایط جنگی هم نیست. آنها می‌خواهند از این فضاسازی برای تاثیرگذاری بر حوزه اقتصاد استفاده کنند، به جنگ روانی دامن بزنند و در فضای به‌وجود آمده رجزخوانی کنند که یک تاکتیک است تا موج نگرانی ایجاد شود و روی تصمیم‌گیران و مردم و اقتصاد تاثیر بگذارد. در این مسیر گاه برخی احتمال درگیری را بالا و برخی منتفی می‌دانند ولی واقعیت این است که شرایط عمومی منطقه و جهان به گونه‌ای نیست که بتوانند جنگی را آغاز کنند. درحقیقت به دلیل مجموعه علل و عوامل موجود و نوع روابطی که جمهوری اسلامی ایران با امکانات و عزم و سابقه کاری خود دارد، نشان می‌دهد که در صورت بروز اشتباه احتمالی از سوی آنها، ممکن است که شروع کننده باشند اما قطعا جمع‌کننده نخواهند بود. یعنی فضا، انتظارات، توان کشور، وضعیت و شرایط اقتصادی منطقه به گونه‌ای نیست که بتوانند برنامه‌ریزی نظامی کنند و به نتیجه برسند. ایران آن کشوری نیست که اگر ضربه ببیند، ساکت بنشیند. ما امکاناتی در سطح وسیع در اختیار داریم که در قیاس با امکانات زمان جنگ هشت‌ساله به گواه اهل فن، بسیار متفاوت است. روحیه مردم و مسئولان و تصمیم‌گیران نیز به گونه‌ای است که قطعا اجازه نخواهند داد آسیب جدی به کشور وارد شود و تا جای ممکن مقاومت خواهند کرد. خلاصه اینکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری نه ما دنبال جنگ هستیم و نه آنها به دلیل واقعیت‌ها به دنبال جنگ هستند. ولی ما به دنبال دفاع هستیم و آنها هم حتما می‌دانند. انسجامی که در داخل کشور است هم یکی دیگر از نقاط قوت ماست. تمام فکر و ذهن طرف مقابل این است که در داخل بین مردم و قوا، بین مردم و دولت، دولت و مجلس اختلاف نظر وجود دارد درحالی که همه مسئولان قوای سه‌گانه و نظامی و دست‌اندرکاران، در اینکه ما شروع کننده نخواهیم بود، اتفاق‌نظر دارند ولی اگر آسیبی برسد قطعا تا آخرین لحظه و توان مقاومت خواهیم کرد.
ادامه صفحه 16
خرید بلیط