امیدهای معتادان برای وصل به زندگیمهسا قوی قلب
خبرنگار
با جمعی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و سپاه برای بازدید از بزرگ‌ترین مرکز ترک اعتیاد معتادان متجاهر همراه شدیم. مرکزی به نام شهید زیادیان. بعد از عبور از ورودی که بی‌شباهت به مقر فرماندهی نیست وارد حیاط مرکز شدم ؛حیاطی بسیار بزرگ که در گوشه‌های مختلف آن درهای متعددی قرار داشت. از یکی از ورودی‌ها نگاهی به کمپ می‌اندازم. بیشتر مددجوها جوانند بعضی هایشان را که سه ماه در مرکز هستند و ترک کرده‌اند، حتی اگر در خیابان و محیط بیرون ببری نمی‌توانی تشخیص بدهی که اعتیاد شیره جانشان را کشیده و نایی برایشان نگذاشته است. مثل هادی که داستان زندگی‌اش مو را به تن راست می‌کند.
چهره‌ای بشاش دارد امید در عمق نگاهش موج می‌زند، می‌آید آرام کنارم می‌نشیند. دانشگاه رفته، حقوق خوانده. زن و بچه دارد وقتی اینها را تعریف می‌کند هاج و واج نگاهش می‌کنم. خدای من! حقوق خوانده مملکت، جوانی با خانواده سالم چرا باید وارد گردابی سیاه شده باشد؟ در جواب سؤالم داستان زندگیش را تعریف می‌کند: «هیچ کدام از اعضای خانواده اهل مصرف مواد نبودند، من و برادرم دوقلو هستیم

منبع خبر:

رزرو هتل