چرا روحانی به درخواست ترامپ جواب رد داد؟

رئیس دفتر رئیس جمهوری با ابراز امیدواری برای تسریع در تصویب لایحه تفکیک وزارت صمت در مجلس شورای اسلامی، گفت: در صورت عدم تصویب این لایحه، پیشنهاد جدیدی به رئیس جمهوری ارائه شده تا بر اساس آن «معاونت بازرگانی» متشکل از بخش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی روز چهارشنبه پس از پایان جلسه هیأت دولت گفت: در پیشنهاد تشکیل معاونت بازرگانی عنوان شده است که این معاونت با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی زیر نظر رئیس جمهوری تشکیل شود تا بازار را اداره کند. وی افزود: بحث تولید محصولات کشاورزی اولویت نخست وزارت جهاد کشاورزی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به طور ذاتی به دنبال تولید صنعتی است. آنچه این وسط می‌ماند، رهاشدگی بازار است. واعظی گفت: امیدوارهستیم نمایندگان مجلس با سرعت بیشتری لایحه دولت را به تصویب برسانند یا اگر این طور نیست پیشنهاد جدیدی به رئیس جمهور ارائه شده است که ایشان یک معاون اختصاص دهند و از شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای تشکیل آن اجازه بگیرند. رئیس دفتر رئیس جمهوری اضافه کرد: بر اساس این پیشنهاد

منبع خبر:

رزرو هتل