نحوه بالابردن کاذب قیمت سهام پدیده

 چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده، دیروز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد.به گزارش میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در ابتدای جلسه قاضی منصوری با اشاره به روند رسیدگی به پرونده و با اعلام رسمیت دادگاه، از حاضران خواست تا نظم جلسه و موازین تذکر داده شده قانونی را در صحن علنی رعایت کنند.پس از انجام مواجهه حضوری بین متهمان و کارشناسان حاضر در صحن علنی، قاضی منصوری از یکی از وکلای جمعی از شکات خواست تا برای ارائه شکایت و مطالب خود اقدام کند.پس از اتمام اظهارات وکیل شکات، قاضی منصوری از نمایندگان جمعی از شکات حاضر نیز خواست به بیان شکایت خود علیه متهمان پرونده بپردازند.در این هنگام رئیس جلسه از شکات این پرونده درخواست کرد تا لوایح خود را به دفتر دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد تسلیم کنند.پس از آن رئیس دادگاه از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خواست تا کیفرخواست متهم محمدرضا ریاحی فرزند علی اصغر را قرائت کند.مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور، تصاحب و حیف و میل اموال مردم و تشکیل شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه از جمله اتهامات نامبرده طبق کیفرخواست صادر شده توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد است.با قرائت کیفرخواست، قاضی منصوری از متهم خواست به سوالات و اتهامات مطرح شده با در نظر گرفتن صداقت پاسخ دهد.قاضی منصوری هنگام تفهیم اتهام و طرح سوال، خطاب به متهم گفت: با توجه به تحقیقات وسیع انجام شده و گزارش های مراجع قانونی و اعترافات صریح متهمان در مرحله تحقیقات؛ تاکید می‌کنم به سوالات طرح شده دقیق و مبتنی بر حقیقت پاسخ دهید.در این هنگام متهم محمدرضا ریاحی خطاب به دادگاه گفت: تمامی اظهارات خود در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی را قبول دارم.وی گفت: شرکت پدیده از سال ۱۳۹۲ وارد بحران شد و چنان چه دادستانی به موضوع ورود نمی‌کرد، شاهد رویداد مشکلات بسیار بیشتری می‌بودیم.متهم ریاحی در پاسخ به سوال دادگاه مبنی بر نحوه قیمت گذاری سهام شرکت پدیده گفت: تعیین ارزش قیمت سهام توسط آقای پهلوان انجام می شد، ضمن این که رقابت با چند شرکت دیگر تشدید کننده تخلفات در زمینه تعیین ارزش سهام بود.در این هنگام نماینده دادستان با اشاره به اقاریر صریح متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، خواستار پخش ویدئوی سخنان متهم در جمع سهام داران شد که این درخواست با موافقت رئیس دادگاه مواجه شد.پس از پخش مستندات ارائه شده توسط نماینده دادستان و پخش ویدئوی سخنرانی متهم ریاحی در جمع سهام داران؛ قاضی منصوری از وکیل مدافع متهم محمدرضا ریاحی خواست تا به دفاع از موکل خود بپردازد.پس از اتمام دفاعیات وکیل مدافع متهم، دادگاه از وکیل جمعی از شکات خواست تا به بیان مطالب خود بپردازد و پس از آن نیز قاضی منصوری از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست متهم احسان محسنی ثانی فرزند محمدرضا را قرائت کند.متهم محسنی ثانی به واسطه انجام تبلیغات غیر واقعی؛ در بالا بردن کاذب قیمت سهام پدیده نقش داشته است و طبق کیفرخواست صادر شده توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، نامبرده متهم به معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل وقوع بزه و ارائه طریق ارتکاب جرم و تحصیل مال نامشروع است.نماینده دادستان در خصوص نحوه عملکرد متهم محسنی ثانی گفت: نامبرده به تبلیغات غیر واقعی برای پدیده جهت افزایش قیمت حبابی سهام، مبادرت می‌کرده و باوجود الزام قانونی به عنوان "سهامی خاص " در تبلیغات اشاره‌ای نمی‌شود، حال آن که طبق قانون ذکر آن در تبلیغات، الزامی بوده است.با توجه به اظهارات متهم محسنی ثانی؛ حسابرس ویژه پرونده با کسب اجازه از محضر رئیس دادگاه  در واکنش به سخنان متهم گفت: متهم تعداد زیادی سهام هدیه به صورت رایگان از این شرکت دریافت کرده است.
شایان ذکر است، احسان محسنی ثانی مدیر عامل سابق و یکی از شرکای تجاری مرکز مدیریت رسانه فراهنگ به عنوان یک شرکت تبلیغاتی در مشهد است .
پس از انجام مواجهه حضوری بین وکیل جمعی از شکات و ارائه سخنان نماینده دادستان و وکیل مدافع متهم، قاضی منصوری ادامه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده را به صبح امروز پنج شنبه موکول کرد.
خرید بلیط