سؤال از وزیر کشور درباره تجمعات قم و مشهد علیه رئیس جمهوریدیروز در جلسه علنی مجلس سؤال مصطفی کواکبیان نماینده تهران و تعدادی از نمایندگان دیگر از وزیر کشور با موضوع اینکه آیا تجمعات قم و مشهد علیه رئیس جمهور دارای مجوز بوده است، اعلام وصول شد.
 این سؤال ناظر به تجمعات مردادماه و اسفند سال گذشته در دو شهر قم و مشهد است.مخالفان دولت سال گذشته در شهر قم در دو مقطع مردادماه و اسفندماه در مدرسه فیضیه دست به اعتراض زدند که هر دوی این تجمعات حاشیه ساز شد. تجمع مردادماه بابت حمله رحیم‌ پورازغدی به حوزه‌های علمیه در سخنرانی‌اش و پلاکارد «ای آنکه مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت.» تجمع اسفندماه نیز بابت بیانیه پایانی تجمع کنندگان که در آن به رؤسای قوای سه گانه حمله کرده بودند و طی آن رئیس جمهوری را فردی «خائن» و بدون «کمترین پیشینه علمی و سابقه حوزوی» توصیف کردند. در آن بیانیه همچنین دولت و حامیان دولت به «مروجان اسلام امریکایی و غربگرایان وطن‌فروش» تعبیر شده بودند که مشغول نفاق و خیانت در کشور هستند. آن بیانیه همچنین علی لاریجانی، رئیس مجلس را هم فردی بدون «لیاقت و صلاحیت» عنوان کرده بود. درخصوص هر دوی این تجمعات نه

منبع خبر:

رزرو هتل