راه گذر از گردنه ترامپ

 
 
طی روزها و هفته‌های اخیر این موضوع در صدر اخبار و رسانه‌های جهانی قرار گرفت که آیا ایران و آمریکا به‌سمت منازعه‌ای جدید در حرکت‌اند و یا اینکه ترامپ قصد مذاکره و ترغیب و تشویق ایران به یک توافق جدید دارد. نشانه‌های این رفتار هم به شکل اعزام ناو جنگی ابراهام لینکلن به خلیج فارس و هم اعلام آمادگی دونالد ترامپ و مایک پمپئو برای مذاکره مستقیم و رودررو با طرفین ایرانی عیان شده است. در تحلیل و فهم درست منافع و سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران نباید دچار سوءبرداشت شد.
ادامه صفحه 7
خرید بلیط