سیل و سوء استفاده مخالفان دولت

طی هفته‌ها‌ی اخیر اتهامات بسیاری به دولت آنهم با ادعاهایی نظیر کم کاری و اهمال در بحران سیل وارد شد تا آنجا که جریان‌ها‌ی مخالف دولت خواهان استعفای فوری رئیس جمهورشدند به همین دلیل هم چند روز پیش محمود واعظی رئیس دفتر روحانی در واکنش به این مسئله عنوان کرد که وارد بازی علیه دولت نمی شویم و باید مسائل حاشیه‌ای را کنار بگذاریم. از این رو باید اذعان داشت که رفتارها و ادعاهای جناح مخالف علیه دولت طی روزهای اخیر به خوبی نشان داد که عده‌ای به خاطر شکست در انتخابات 96 همچنان به هر بهانه‌ای به دنبال انتقام‌جویی از دولت هستند. اگرچه همه دولتها در سراسر جهان مخالف و موافق دارند و ممکن است عده‌ای از هر فرصتی علیه دولت حاکم بهره ببرند اما در مواقع بحران انتظار می‌رود که مخالفان از مشکلات
عموم در جهت پیشبرد اهداف حزبی و سیاسی خود بهره نبرند. اگرچه بازهم مسیر و انگیزه منتقدان و مخالفان از هم جداست. زیرا منتقدان در شرایطی که احساس می‌کنند دولت اشتباه و تصمیمات غلط اتخاذ می‌کند با انگیزه اصلاح و جلوگیری از انحرافات از رئیس جمهور و کابینه انتقاد به عمل می‌آورند تا دولت را متوجه اشتباهش کنند. منتقدان دلسوزانه و مشفقانه خواهان جبران اشتباهات دولت هستند. اما مخالفان عمدتا سعی دارند دولت را ناکارآمد و ضعیف نشان دهند و حتی از ادامه کارش جلوگیری به عمل آورند. این افراد به ویژه در شرایط بحران از التهاب جامعه و گرفتاری مردم سوء استفاده می‌کنند تا اهداف خویش را پیش ببرند. در حالی که مردم گرفتارند و انتظار حل مشکل به ویژه از سوی نهادهای مسئول را دارند در چنین شرایطی عده‌ای به دنبال تفکیک دستگاه‌ها‌ و نهادهای کمک‌کننده دولتی و غیر دولتی در بحران هستند و درصددند که خود را قهرمان و ناجی نشان دهند. حال آنکه در شرایط بحرانی استانداران در سراسر کشور از طریق شورای تامین همه امکانات حاکمیت از جمله نیروهای مسلح را در اختیار می‌گیرند و اینجا دیگر تفکیک قوا مطرح نیست. هر سه قوا تحت امر استاندار به عنوان رئیس شورای تامین استان قرارمی‌گیرند و از منظر قانونی موظف به اجرای تصمیم استاندار هستند. بنابراین اگر از این منظر مسئله مورد بررسی قرار بگیرد همه اقدامات از سوی دولت صورت گرفته است؛ زیرا استانداران محصول دولتند. اگر بدون توجه به قانون تامین، هر یک از قوا را به‌طور مجزا و بدون ارتباط با یکدیگر در سیل در نظر بگیریم در این صورت دولت نمی تواند کاری انجام دهد. زیرا چیزی در اختیار ندارد تا بتواند کاری انجام دهد. بنابراین در شرایط بحرانی مجموعه حاکمیت
درگیر می‌شوند و مسئولیت این مهم در استان‌ها‌ به عهده استانداران به عنوان رئیس شورای تامین است و در کشور هم به عهده وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت و رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی است. اما مخالفان طی هفته‌ها‌ی اخیر، مجموعه‌ها‌ی تحت نظر استاندار در بحران سیل را از یکدیگر تفکیک کردند. حال آنکه استانداران در مناطق سیل زده در حال مدیریت بحران هستند اما در برخی از استان‌ها‌ به این دلیل که استاندار جایگاه خود را به خوبی نمی شناسد و به عنوان رئیس شورای تامین خود را نیافته است، در چنین شرایطی نیروهای دیگر ابتکار عمل را
در دست می‌گیرند و هر اقدامی که صورت می‌گیرد به نام دولت نوشته نمی شود و به پای نهادهای دیگر حساب می‌شود در نهایت این ضعف به دولت
منتقل می‌گردد.
خرید بلیط