نام گذاری معابر پایتخت؛ از شجریان و مشایخی تا سیمین و فروغ   


شورای شهر تهران در جریان رسیدگی به نام گذاری و تغییر نام معابر و خیابان‌های شهر تهران به تغییر اسم تعدادی از خیابان‌ها به نام جمعی از شاعران، نویسندگان و هنرمندان ملی رای مثبت داد. محمدرضا شجریان، عزت‌ا...انتظامی، سیمین دانشور،فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی، حسین منزوی، داوود رشیدی و علی نصیریان تعدادی از نام گذاری‌های مورد تایید شورای شهر تهران است.همچنین تعدادی از کوچه ها و خیابان ها نیز به نام شهدا نام‌گذاری شد. به گزارش ایسنا و تسنیم، اعضای شورای شهر تهران تصمیم گرفتند   نام «عزت‌ا.. انتظامی،  محمدرضا شجریان غلامحسین امیرخانی   (خوشنویس)،   علی نصیریان  ، داود رشیدی و محمد علی کشاورز را برعنوان برخی معابر حک کنند.
از سایه تا سیمین
همچنین بنا به توضیحات محمد جواد حق‌شناس  عضو شورای شهر تهران    مصوب شد  نام «محمود شاهرخی»، «حسین منزوی»، «امیر هوشنگ ابتهاج» و «شهید مجید احدی»بر تعدادی از معابر تهران، یک میدان بی‌نام به نام «افق»، یک میدان بی‌نام دیگر در منطقه ۶ در شهرک والفجر به نام «علی حاتمی»، «یحیی مافی»، «سیمین دانشور» و همچنین کوچه ای دیگر به نام «علی معلم» نام گذاری شود.
 از فروغ تا اخوان
البته در این جلسه اعضای شورای شهر تهران با نام گذاری خیابان‌هایی به نام فروغ فرخزاد، اخوان ثالث، بیژن ترقی ،«منوچهر آتشی» و... موافقت کردند. براساس این مصوبه خیابان ها و کوچه های دیگری نیز به نام «بیژن ترقی»، «پروین دولت‌آبادی»، «اخوان ثالث»، «سیمین بهبهانی»، «فروغ فرخزاد»، «فریدون مشیری»، «محمدعلی سپانلو» و «سیدکریم امیری فیروزکوهی» نام گذاری شد.
خرید بلیط