سقوط آمار چک های برگشتی

آمار بانک مرکزی از کاهش ۱۵ درصدی تعداد و 7 درصدی مبلغ چک‌های برگشتی در بهمن سال گذشته نسبت به ماه پیش از آن حکایت دارد. این آمار همچنین حکایت از رکورد شکنی در کاهش چک های برگشتی در بهمن سال گذشته دارد که کمترین رقم چک های برگشتی به نسبت چک های صادر شده عادی را در سال گذشته نشان می دهد و براساس آمارها، تعداد چک های برگشتی در بهمن معادل نصف تعداد چک های برگشتی ماهانه در هفت ماه نخست سال بوده است. به گزارش ایسنا، براساس آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی از چک‌های بهمن سال گذشته، بیش از شش میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی افزون بر ٧٤١ هزار میلیارد ریال در این ماه در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 5/8 درصد و از نظر مبلغ 6/0 درصد کاهش را نشان می‌دهد. حدود شش میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٦٥٩ هزار میلیارد ریال در بهمن 97 در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 7/7 درصد کاهش و از نظر مبلغ 3/0 درصد افزایش را نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور 3/90 درصد از کل تعداد چک ‌های مبادله‌ای و 9/88 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد. براساس گزارش بانک مرکزی، معادل ٦٤٢ هزار فقره چک با ارزشی بیش از ٨٢ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ١٣٩٧ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 7/15 درصد و 7 درصد کاهش را نشان می‌دهد. فراخبر: روند نزولی چک برگشتی ادامه دارد در همین حال بررسی آمار ماه های قبل نشان می دهد که روند نزولی چک های برگشتی عادی ادامه یافته است. بر این اساس تعداد چک های برگشتی در بهمن سال گذشته به 642 هزار فقره رسید که کمترین تعداد چک برگشتی در سال 97 و معادل نصف میانگین تعداد ماهانه چک های برگشتی در هفت ماه نخست سال گذشته است. مهم ترین شاخص در این زمینه نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله شده است که از نظر تعداد، این نسبت در بهمن ماه به پایین ترین رقم در ماه های سال گذشته رسیده و فقط 9.7 درصد تعداد چک های مبادله شده برگشت خورده است. این نسبت در ماه های قبل همواره بیش از 10 درصد بوده و از جمله در هفت ماه نخست سال گذشته افزون بر 13 درصد بود. همچنین این نسبت از نظر مبلغ چک های برگشتی در بهمن سال گذشته به 11.1 درصد رسیده است که پس از آذر کمترین میزان چک برگشتی از نظر مبالغ چک را نشان می دهد. نکته جالب توجه این است که این نسبت در هفت ماه نخست سال همواره بیش از 15 درصد بوده است. به نظر می رسد اجرای مقررات جدید چک و استعلام سوابق ارائه دهنده چک در کاهش چک های برگشتی موثر بوده است.  
رزرو هتل